Презентация, доклад Структурні дослідження електрохімічних інтерфейсів методами малокутового розсіяння нейтронів та нейтронної рефлектоме


Вы можете изучить и скачать доклад-презентацию на тему Структурні дослідження електрохімічних інтерфейсів методами малокутового розсіяння нейтронів та нейтронної рефлектоме. Презентация на заданную тему содержит 17 слайдов. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций в закладки!
Презентации» Физика» Структурні дослідження електрохімічних інтерфейсів методами малокутового розсіяння нейтронів та нейтронної рефлектоме
500500500500500500500500500500500500500500500500500Слайды и текст этой презентации
Слайд 1
Описание слайда:
Структурні дослідження електрохімічних інтерфейсів методами малокутового розсіяння нейтронів та нейтронної рефлектометрії Студент: Косячкин Егор Наукові керівники: д.ф.-м.н., проф.,академік НАНУ Булавін Л.А. д.ф.-м.н., проф., Авдєєв М.В.

Слайд 2
Описание слайда:
Проблематика роботи Труднощі у дослідженні динаміки утворення та існування міжфазного твердого шару електроліту (МТШЕ) на границі твердого електроду рідкого електроліту.


Слайд 3
Описание слайда:
Мета роботи Розробка методики дослідження МТШЕ у літій-іонових акумуляторах; Дослідження динаміки утворення та існування МТШЕ при циклічній роботі акумуляторів; Дослідження впливу МТШЕ на робочі параметри літій-іонних акумуляторів.

Слайд 4
Описание слайда:
Поставлені задачі Ознайомитися з теоретичними основами методів нейтронної діагностики; Змоделювати типові задачі нейтронної рефлектометрії за допомогою ПЗ: MatLab, IgorPRO(Motofit), Parratt32; Підготувати звіт за результатами роботи.

Слайд 5
Описание слайда:
Нейтронна рефлектометрія Нейтронна рефлектометрія – неруйнівний метод для дослідження ядерних та магнітних густин системи за глибиною в нанорозмірних масштабах, який заснований на реєстрації інтенсивностей падаючої та відбитої від зразка нейтронних хвиль.

Слайд 6
Описание слайда:
Типові задачі нейтронної рефлектометрії Нейтронна хвиля на границі поділу двох напівнескінченних середовищ; Нейтронна хвиля на границі поділу двох напівнескінченних середовищ з тонким шаром речовини між ними; Нейтронна хвиля на границі поділу двох напівнескінченних середовищ з багатошаровою двохкомпонентною системою між ними.

Слайд 7
Описание слайда:
Два напівнескінчених середовища з ідеально рівною границею поділу Аналогічно поширенню хвилі на потенційній сходинці; Граничні умови: Падаюча хвиля до взаємодії з границею – плоска хвиля, нормована на 1 (t0 = 1); В напівнескінченному середовищі відбита хвиля відсутня (r1 = 0). Повне зовнішнє відбиття (n<1) при кутах ковзання менше:

Слайд 8
Описание слайда:
Два напівнескінчених середовища з нерівною границею поділу сходинка не прямокутна (краї згладжені); Інтенсивність відбитої хвилі має вигляд фактора Дебая-Уоллера:

Слайд 9
Описание слайда:
Два напівнескінчених середовища з проміжним шаром Рішення хвильового рівняння для потенційного бар'єру шириною d; Метод оптичних матриць; Метод ітерацій Паррата;

Слайд 10
Описание слайда:
Інтерференційні максимуми знаходяться на відстані 2π/d (в звортоному просторі).

Слайд 11
Описание слайда:
Багатошарові системи Метод оптичних матриць; Метод ітерацій Паррата (ПО: Parratt32, Motofit)

Слайд 12
Описание слайда:
Відстань між великими піками на рефлектометричній кривій зворотньопропорційна товщині одного мультишару, а між маленькими – товщині всієї багатошарової системи.

Слайд 13
Описание слайда:
Багатошарова система з нерівними границями

Слайд 14
Описание слайда:
Результати рефлектометричного експерименту та їх інтерпретація В результаті експерименту отримуємо залежність коефіцієнта відбивання від вектору розсіяння R(Q); Виходячи з початкових відомостей про систему (склад, концентрації, розміри, нерівності/дифузії), в ПО (Parrat, Motofit…) складається модель за допомогою якої відбувається апроксимація експериментальних даних; Змінюючи параметри моделі, досягається мінімальне їх відхилення від реальних параметрів системи.

Слайд 15
Описание слайда:
Висновки Розглянуті основні задачі нейтронної рефлектометрії; На прикладі розглянутих задач встановлено вплив зміни параметрів системи на рефлектометричну криву; Приведена послідовність інтерпретації даних, отриманих з експерименту.

Слайд 16
Описание слайда:
Подальші завдання Ознайомлення, з об’єктами досліджень (літій-іонні акумулятори, електроліти, МТШЕ); За допомогою комп’ютерного моделювання пошук параметрів об’єктів, які суттєво впливають на рефлектометричну криву; Розробка/оптимізація методу нейтронної діагностики об’єктів дослідження; Проведення експериментів по дослідженню електрохімічних інтерфейсів в обраних об’єктах.

Слайд 17
Описание слайда:
Дякую за увагу!


Скачать презентацию на тему Структурні дослідження електрохімічних інтерфейсів методами малокутового розсіяння нейтронів та нейтронної рефлектоме можно ниже:

Похожие презентации