Презентация, доклад balkan-savaslari


Вы можете изучить и скачать доклад-презентацию на тему balkan-savaslari . Презентация на заданную тему содержит 21 слайдов. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций в закладки!
Презентации» Алгебра» balkan-savaslari
500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500Слайды и текст этой презентации
Слайд 1
Описание слайда:
BALKAN SAVAŞLARI BU SAVAŞTA YAPILAN ANTLAŞMALAR

Слайд 2
Описание слайда:
I.BALKAN SAVAŞLARI 1878 tarihli Berlin Antlaşmasında umduğunu bulamayan Bulgaristan bağımsızlığını kazandıktan sonra Balkanlar'da etkin bir politika izlemeye başlamıştı. Bosna-Hersek 'in ilhakı ise Sırbistan'ı aynı yönde bir politika izlemeye itti. 1912 yılında bu iki devletin çıkarlarının çatışmaması için Rusya, Bulgaristan ve Sırbistan arasında arabuluculuk ve düzenleyicilik yapmaya başladı. Osmanlı Devleti’ne karşı yapılan ittifaka Yunanistan ve Karadağ da katıldı.

Слайд 3
Описание слайда:

Слайд 4
Описание слайда:
Rusya'nın Balkan Devletleriyle Antlaşması Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki varlığına son vermek isteyen Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan ve Karadağ, Rusya'nın aracılığıyla aralarında anlaşarak, Türkleri Balkanlardan atmak istediler. Trablusgarp Savaşı da onları cesaretlendirdi. Trablusgarp Savaşı’nın çıkması (1911)

Слайд 5
Описание слайда:

Слайд 6
Описание слайда:
İngiltere ve Rusya'nın Anlaşması Yine 1912 yılında İngiltere, Rusya ile Tallinn'de gizli bir anlaşma yaparak, Rusya'yı İstanbul ve Boğazlar üzerinde serbest bıraktı.

Слайд 7
Описание слайда:
Osmanlı Ordusunun Hataları Osmanlı Ordusunda bölgeyi çok iyi tanıyan 1000 kadar subayın İttihat ve Terakki örğütünün ordu üzerindeki hakimiyetini artırmak amacıyla orduyu gençleştirmek görüntüsü altında emekli etmesi, Balkanlarda olası bir karışıklığın olamayacağı kanısıyla bölgeden 200 taburluk(75000 asker)bir kuvvetin terhis edilmesi, Ordunun donanımının düşman güçlerden çok daha üstün olmasına rağmen silah depolarının sabotaj ve baskınlara açık ileri mevkilerde konuşlandırılması, İrtibat yollarının ve istihbari noktaların dış taarruzlara açık bırakılması, Sırbistan devletinin Almanyadan satın aldığı ağır silahların Selanik limanı üzerinden geçirilmesi ve dolayısıyla balkan devletlerinin silahlanması hususuna ses çıkarılmaması. Askerlikle politikanın tamamiyle birbiri içine girmesi sonucu İttihat ve Terakki Partisi mensubu ve Hürriyet ve İtilaf Partisi mensubu subay ve generallerin, sırf siyasi görüş farkı nedeniyle birbirine yardım etmemesi.

Слайд 8
Описание слайда:
Sonuçları Osmanlı Devleti yaklaşık 700.000 civarında asker ve yılların çabasıyla elde edilmiş binlerce top ve silah stoklarını kaybetti. 6 milyonu Türk, 2 milyonu Arnavut olmak üzere toplam 8 milyon sivilin kaybına yol açtı. Ordu deneyimsiz ve sabotör subaylarca yönetildiğinden doğu ve batı cephesi olarak iki tertipte savaşan osmanlı ordusunun ilk önce Doğu ordusu bulgarlar tarafından yok edilmiştir.Daha sonra Batı cephesiyle irtibatı kesilen Osmanlı ordusu Sırp ve Yunanlılarla savaşan birliklerini de kaybetmiştir.

Слайд 9
Описание слайда:
1910 daki sıkıntılar nedeniyle Arnavutlar Osmanlı tarafında yer almamıştır. İttihatçı askeri örgütlenme ve taraftarların beceriksizliği nedeniyle Trakya Türkleri ancak 45000 civarında bir seferber çıkarabilmiştir. Öte yandan savaşın kısa sürmesi Osmanlı Devletinin Anadolu ve Arap yarımadasındaki birliklerinin bölgeye nakledilmesine dahi fırsat tanımamıştır. 1.Balkan savaşı tam bir baskındır. Balkan savaşında Osmanlı Devleti'nin kendisinden daha küçük balkan devletlerine yenilmesi düvel-i muazzamayı (İngiltere ,Fransa, Rusya) kışkırtmış ve Çanakkale Savaşına yol açmıştır.

Слайд 10
Описание слайда:

Слайд 11
Описание слайда:
Kaybedilen Topraklar ve Halk Bulgarlar, Çatalca'ya kadar gelerek, İstanbul'u tehdit etmeye başladılar. Sırp, Karadağ ve Yunanlılar, Makedonya’yı tamamen işgal ettiler. Diğer Hıristiyan Balkan ülkelerini kendine karşı tehdit olarak gören Arnavutluk,mecburen bağımsızlığını ilan etti. Yunanlılar, İmroz (Gökçeada) ve Bozcaada dışındaki adaları işgal etti. Taraflar arasında savaşı bitiren anlaşma 1913 yılı Mayıs ayında Londra'da imzalandı. Londra Antlaşması'na göre: Arnavutluk bağımsızlığını kazandı. Girit Adası Yunanistan'a verildi. Osmanlı Devleti'nin Trakya sınırı Edirne'yi dışarıda bırakacak şekilde Midye-Enez Hattı oldu!..

Слайд 12
Описание слайда:
II. Balkan Savaşı Bulgaristan'ın daha fazla toprak almasını kabul etmeyen Yunanistan, Karadağ, Sırbistan ve I. Balkan Savaşı'na katılmayan Romanya birleşerek, Bulgaristan'a karşı savaş açtılar. Bulgarların üst üste yenilerek Doğu Trakya'daki birliklerini batıya kaydırmasından faydalanan Osmanlı Ordusu, Midye-Enez çizgisini aşarak, Edirne ve Kırklareli'ni geri aldı. II. Balkan Savaşı Ağustos 1913 tarihli Bükreş Antlaşması ile bitti. Bu antlaşma ile Bulgaristan Dobruca'yı Romanya'ya, Kavala'yı Yunanistan'a veriyor Makedonya'dan ufak bir toprak parçası alıyordu.

Слайд 13
Описание слайда:

Слайд 14
Описание слайда:
II. Balkan Savaşı ve Osmanlı Devleti'nin Yaptığı Anlaşmalar Bu antlaşmayı takiben Osmanlı Devleti yine 1913 yılında İstanbul Antlaşması'nı yaptı. Kırklareli ve Dimetoka, Osmanlı Devleti'ne geri verildi. Batı Trakya ve Dedeağaç, Bulgaristan'da kaldı. Osmanlı Devleti bu savaşın sonunda Yunanistan'la Atin Antlaşması'nı yaptı. Girit ve Ege Adaları, Yunanistan'a verildi. Yunanistan'da kalan Türklerin durumu da düzenlendi. Sırbistan ve Karadağ'ın, Osmanlı Devleti'yle sınırı kalmadığı için antlaşma imzalanmamıştır. Osmanlı Devleti Sırbistan ile de Bulgaristan'la yaptığından farklı bir İstanbul Antlaşması imzalamıştır. Her 3 anlaşmada da Balkan devletlerinin sınırları içinde kalan Türk topluluğunun durumuna ilişkin hükümler bulunmakta, Balkanlardaki Türk halkının din ve mezhep özgürlüğü, Türkçe öğretim yapan ilk ve orta okulların açılması gibi hususlara yer verilmektedir..

Слайд 15
Описание слайда:
Sonuçlar Batı Trakya, tüm Makedonya, Arnavutluk, Ege Adaları kaybedilmiş, Osmanlı Devleti'nin Avrupa'daki varlığı, Doğu Trakya ile sınırlandırılmıştır. 19. yüzyılda başlayan Osmanlı Devleti'nin parçalanma sürecinin doruk noktasına vardığı açıkça ortaya çıkmıştır. Balkanlar’daki dinmeyen huzursuzluk I. Dünya Savaşı'nın nedenleri arasında yer almıştır.

Слайд 16
Описание слайда:

Слайд 17
Описание слайда:
I. Balkan Savaşı Cepheleri; Sarantaporo – Yenice – Kumanova – Kırkkilise - Pente Pigadia - Pirlepe - Lüleburgas - Banitsa - Manastır - Elli (Deniz) - Bolayır – Bizani I. Balkan Savaşı Devletleri; Yunanistan - Bulgaristan - Sırbistan - Karadağ - Osmanlı Devleti I. Balkan Savaşı Komutanları; Enver Paşa - Talat Paşa - Cemal Paşa I. Balkan Savaşı Anlaşmaları; Londra Antlaşması

Слайд 18
Описание слайда:
II. Balkan Savaşı Cepheleri; Kılkış – Doyran – Bregalnica – Kalimantsi - Kresna Gorge – Edirne II. Balkan Savaşı Devletleri; Bulgaristan - Yunanistan - Sırbistan - Karadağ - Romanya - Osmanlı Devleti II. Balkan Savaşı Komutanları; Enver Paşa II. Balkan Savaşı Anlaşmaları; İstanbul Antlaşması (1913) - Bükreş Antlaşması

Слайд 19
Описание слайда:

Слайд 20
Описание слайда:
Öğretmen;Aygün BIYIKSIZ DERS;İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Ödev;Performans Ödevi Konu;Balkan Savaşları

Слайд 21
Описание слайда:
HAZIRLAYAN ADI:OSMAN SOYADI:GÖKSU SINIFI:8/A NUMARASI:797 PERFORMANS ÖDEVİ


Скачать презентацию на тему balkan-savaslari можно ниже:

Похожие презентации