Презентация, доклад Основни моменти от първия доклад по Инициативата на ПРООН за разрастващите се пазари, отворени за всички Име Място, дата


Вы можете изучить и скачать доклад-презентацию на тему Основни моменти от първия доклад по Инициативата на ПРООН за разрастващите се пазари, отворени за всички Име Място, дата. Презентация на заданную тему содержит 19 слайдов. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций в закладки!
Презентации» Образование» Основни моменти от първия доклад по Инициативата на ПРООН за разрастващите се пазари, отворени за всички Име Място, дата
500500500500500500500500500500500500500500500500500500500Слайды и текст этой презентации
Слайд 1
Описание слайда:

Слайд 2
Описание слайда:

Слайд 3
Описание слайда:
Инициатива за разрастващи се пазари, отворени за всички Създадена през 2006 г. след успеха на “Да дадем воля на предприемачеството: Да накараме бизнеса да работи за бедните”. Предлага платформа за сътрудничество и вече обединява над 20 заинтересовани лица, включително бизнес организации, академични институции и агенции за развитие.

Слайд 4
Описание слайда:
Подход на емпирични изследвания Емпирична база: 50 казуса

Слайд 5
Описание слайда:
Доклад – основни послания Съществуват възможности за изграждане на мостове между бизнеса и бедните и създаване на благо за всички. Да се използват тези възможности се оказва трудно поради пет широко разпространени пазарни ограничения в селските региони и градските гета, в които живеят бедните. Предприемачите използват пет основни стратегии за преодоляване на ограниченията. Както бизнес лидерите, така и правителствата, донорите, НПО, общностите и другите заинтересовани лица могат да предприемат действия за създаване на благо за всички и за да станат пазарите по-отврени за всички.

Слайд 6
Описание слайда:
Бедността остава широко разпространена Глобална пирамида на доходите: 2,6 милиарда души живеят с по-малко от 2 щ.д. на ден

Слайд 7
Описание слайда:
Съществуват възможности за изграждане на мостове между бизнеса и бедните и създаване на благо за всички. Какво представляват бизнес моделите, отворени за всички? Бизнес моделите, отворени за всички, са начини на развиване на бизнес, чрез които се изграждат мостове между бизнеса и бедните с ползи за двете страни. Те включват бедните от страна на търсенето като клиенти и купувачи и от страна на предлагането като служители, производители и собственици на бизнес на различни етапи от веригата на стойността.

Слайд 8
Описание слайда:
Да се използват възможностите се оказва трудно поради пет широко разпространени пазарни ограничения

Слайд 9
Описание слайда:
Предприемачите използват пет основни стратегии за преодоляване на ограниченията.

Слайд 10
Описание слайда:
Матрица на стратегиите в “Разрастващи се пазари, отворени за всички”

Слайд 11
Описание слайда:
Пример от казус: Smart във Филипините

Слайд 12
Описание слайда:
Адаптиране на продукти и процеси

Слайд 13
Описание слайда:
Инвестиции за премахване на ограничения

Слайд 14
Описание слайда:
Използване на силните страни на бедните

Слайд 15
Описание слайда:
Обединяване на ресурси и възможности

Слайд 16
Описание слайда:
Диалог на ниво “политики” с правителства

Слайд 17
Описание слайда:
Горещи карти на пазарите – инструмент за подобряване на пазарната информация

Слайд 18
Описание слайда:
Как да подкрепим развитието на бизнес модели, отворени за всички Бизнес Създаване на капацитет и пространство за новатроство Разработване на специализирани инвестиционни инструменти Задълбочаване на участието на общността Изграждане на капацитет за сътрудничество Участие в диалог за политиките

Слайд 19
Описание слайда:
Включете се в “Разрастващи се пазари, отворени за всички”! Ако имате въпроси, коментари и идеи или искате да сътрудничите на “Разрастващи се пазари, отворени за всички”, не се колебайте да се свържете с мен! Име Електронна поща www.growinginclusivemarkets.org


Скачать презентацию на тему Основни моменти от първия доклад по Инициативата на ПРООН за разрастващите се пазари, отворени за всички Име Място, дата можно ниже:

Похожие презентации