Презентация, доклад Електростатика. Електричний заряд. Закон Кулона. (Лекція 8)


Вы можете изучить и скачать доклад-презентацию на тему Електростатика. Електричний заряд. Закон Кулона. (Лекція 8). Презентация на заданную тему содержит 74 слайдов. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций в закладки!
Презентации» Физика» Електростатика. Електричний заряд. Закон Кулона. (Лекція 8)
500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500Слайды и текст этой презентации
Слайд 1
Описание слайда:

Слайд 2
Описание слайда:
1. Значення фізичних знань з електро-магнетизму для майбутньої професійної діяльності інженера-будівельника Вивчення розділу “Електрика і магнетизм” у курсі фізики студентами вищих будівельних навчальних закладів спрямоване на подальше сприйняття і засвоєння основ електротехніки, електроніки, мікропроцесорної техніки, автоматизованих систем управління у будівництві тощо. Викладання цих дисциплін, окрім отримання студентами знань фундаментально-базового характеру, направлене на вивчення процесів, що відбуваються в електричних колах постійного і змінного струму та здійснення електричних вимірювань у них;


Слайд 3
Описание слайда:
вивчення більшості електротехнічних пристроїв, таких як електротрансформатори, електричні апарати і машини постійного і змінного струму, електровимірювальні прилади та ознайомлення з характерними режимами їх роботи; вивчення напівпровідникових приладів та електронної схемотехніки, що є складовими різноманітних електронних пристроїв; вивчення систем автоматизованого контролю і алгоритмів управління процесами у виробничій та експлуатаційній сфері будівельної галузі; вивчення систем електроживлення виробничого, транспортного, монтажного і побутового призначення. вивчення більшості електротехнічних пристроїв, таких як електротрансформатори, електричні апарати і машини постійного і змінного струму, електровимірювальні прилади та ознайомлення з характерними режимами їх роботи; вивчення напівпровідникових приладів та електронної схемотехніки, що є складовими різноманітних електронних пристроїв; вивчення систем автоматизованого контролю і алгоритмів управління процесами у виробничій та експлуатаційній сфері будівельної галузі; вивчення систем електроживлення виробничого, транспортного, монтажного і побутового призначення.

Слайд 4
Описание слайда:
Інженер-будівельних має розуміти особливості будови, принцип роботи і способи експлуатації електрообладнання будівельних машин та майданчиків, підприємств будівельної індустрії, інженерних систем будівель та питань електробезпеки. Окреслимо основні складові частини, елементи та види електрообладнання будівельних машин, майданчиків, підприємств і будівель, які є досить різноманітними за своїм призначенням і межами застосування: Інженер-будівельних має розуміти особливості будови, принцип роботи і способи експлуатації електрообладнання будівельних машин та майданчиків, підприємств будівельної індустрії, інженерних систем будівель та питань електробезпеки. Окреслимо основні складові частини, елементи та види електрообладнання будівельних машин, майданчиків, підприємств і будівель, які є досить різноманітними за своїм призначенням і межами застосування:

Слайд 5
Описание слайда:
вимірювання фізичних величин з високою точ-ністю у ручному і автоматичному режимах забез-печують електровимірювальні прилади (ампер-метри, вольтметри, ватметри, омметри, електро-лічильники тощо), вимірювальні перетворювачі (шунти, дільники напруги, вимірювальні транс-форматори, терморезистори, термопари, тензоре-зистори, ємнісні й індуктивні перетворювачі та ін.), електровимірювальні установки та вимі-рювальні інформаційні системи; вимірювання фізичних величин з високою точ-ністю у ручному і автоматичному режимах забез-печують електровимірювальні прилади (ампер-метри, вольтметри, ватметри, омметри, електро-лічильники тощо), вимірювальні перетворювачі (шунти, дільники напруги, вимірювальні транс-форматори, терморезистори, термопари, тензоре-зистори, ємнісні й індуктивні перетворювачі та ін.), електровимірювальні установки та вимі-рювальні інформаційні системи;

Слайд 6
Описание слайда:
для перетворення електричної енергії одного класу напруги або струму на інший клас напруги або струму використовують трансформатори, для взаємоперетворення механічної та електричної енергії – електричні машини (генератори та електродвигуни); для перетворення електричної енергії одного класу напруги або струму на інший клас напруги або струму використовують трансформатори, для взаємоперетворення механічної та електричної енергії – електричні машини (генератори та електродвигуни);

Слайд 7
Описание слайда:
засобами автоматизації і контролю виробни-чих процесів виступають напівпровідникові прила-ди, які мають широке застосування у різних пристроях, зокрема в системах керування електроприводами будівельних машин і механізмів (регулювання швидкості у димососах котелень, ліфтах, підйомних і транспортних механізмах тощо). До напівпровідникових приладів відно-сяться напівпровідникові діоди, тиристори і транзистори, що застосовуються у випрямлячах, підсилювачах, інверторах, згладжуючи фільтрах, електричних приводах; засобами автоматизації і контролю виробни-чих процесів виступають напівпровідникові прила-ди, які мають широке застосування у різних пристроях, зокрема в системах керування електроприводами будівельних машин і механізмів (регулювання швидкості у димососах котелень, ліфтах, підйомних і транспортних механізмах тощо). До напівпровідникових приладів відно-сяться напівпровідникові діоди, тиристори і транзистори, що застосовуються у випрямлячах, підсилювачах, інверторах, згладжуючи фільтрах, електричних приводах;

Слайд 8
Описание слайда:
ручне або автоматичне зварювання контактним або електродуговим методом у повітряному чи інертногазовому середовищах забезпечує електрообладнання зварювальних установок; ручне або автоматичне зварювання контактним або електродуговим методом у повітряному чи інертногазовому середовищах забезпечує електрообладнання зварювальних установок;

Слайд 9
Описание слайда:
у будівництві та на підприємствах будівельної індустрії найбільш часто використовують вантажопідйомні машини, до яких відносяться стрілові, баштові, козлові, мостові й інші види кранів, а також підйомники різного призначення; у будівництві та на підприємствах будівельної індустрії найбільш часто використовують вантажопідйомні машини, до яких відносяться стрілові, баштові, козлові, мостові й інші види кранів, а також підйомники різного призначення;

Слайд 10
Описание слайда:
серед електричних ручних машин, що використовуються у будівництві розрізняють свердлильні, шліфувальні машини, машини для розпилювання деревини, гайко- та шуруповерти, машини ударної дії, вібратори; серед електричних ручних машин, що використовуються у будівництві розрізняють свердлильні, шліфувальні машини, машини для розпилювання деревини, гайко- та шуруповерти, машини ударної дії, вібратори;

Слайд 11
Описание слайда:
при виготовленні залізобетонних виробів важливе місце займають електропрогрів бетону і ґрунту електродним, індукційним, інфрачервоним або непрямим методами теплової обробки та метод електропропарювання; при виготовленні залізобетонних виробів важливе місце займають електропрогрів бетону і ґрунту електродним, індукційним, інфрачервоним або непрямим методами теплової обробки та метод електропропарювання;

Слайд 12
Описание слайда:
електроосвітлювальні установки (лампи розжарювання, газорозрядні, люмінесцентні та ртутні лампи, освітлювальна арматура, світильники) забезпечують організацію електричного освітлення на будівельному майданчику та відіграють істотне значення при виконанні будівельно-монтажних робіт, особливо в осінньо-зимовий період та нічний час; електроосвітлювальні установки (лампи розжарювання, газорозрядні, люмінесцентні та ртутні лампи, освітлювальна арматура, світильники) забезпечують організацію електричного освітлення на будівельному майданчику та відіграють істотне значення при виконанні будівельно-монтажних робіт, особливо в осінньо-зимовий період та нічний час;

Слайд 13
Описание слайда:
ефективна експлуатація промислово-житлових об’єктів забезпечується електрообладнанням інженерних систем будівель. Сучасні житлові, громадські та промислові будинки насичені такими основними компонентами інженерних систем будинків як електро-, тепло- і водопостачання, водопідготовка, каналізація, вентиляція, кліматичне обладнання, установки кондиціювання, електрообігрівання, охоронно-пожежні системи, установки очистка стоків, іонізація та очистка повітря, освітлення тощо;

Слайд 14
Описание слайда:
найсучаснішими системами устаткування приватного житла є системи типу “розумний будинок”, які передбачають системи утримання будинку за допомогою програмовано-автоматизованих систем керування освітленням, опаленням, кондиціюванням, вентиляцією, водопостачанням холодної та гарячої води, водовідведенням, охоронними і протипожежними комплексами у раціонально-економних режимах. найсучаснішими системами устаткування приватного житла є системи типу “розумний будинок”, які передбачають системи утримання будинку за допомогою програмовано-автоматизованих систем керування освітленням, опаленням, кондиціюванням, вентиляцією, водопостачанням холодної та гарячої води, водовідведенням, охоронними і протипожежними комплексами у раціонально-економних режимах.

Слайд 15
Описание слайда:
За такої електрифікації усіх сфер будівельної індустрії, виробничо-монтажні та експлуатаційні процеси у будівництві мають бути забезпечені великим ступенем електробезпеки. Практичне вирішення цього завдання забезпечується технічними способами і засобами (захисне заземлення, вирівнювання потенціалів, ізоляція струмоведучих частин, попереджуюча сигналізація, блокування, знаки безпеки, засоби захисту тощо). Освоєння застосування усього різноманіття будівельного обладнання і техніки є необхідною умовою успішної професіональної діяльності інженера будівельної галузі. За такої електрифікації усіх сфер будівельної індустрії, виробничо-монтажні та експлуатаційні процеси у будівництві мають бути забезпечені великим ступенем електробезпеки. Практичне вирішення цього завдання забезпечується технічними способами і засобами (захисне заземлення, вирівнювання потенціалів, ізоляція струмоведучих частин, попереджуюча сигналізація, блокування, знаки безпеки, засоби захисту тощо). Освоєння застосування усього різноманіття будівельного обладнання і техніки є необхідною умовою успішної професіональної діяльності інженера будівельної галузі.

Слайд 16
Описание слайда:
2. Електричний заряд. Закон Кулона

Слайд 17
Описание слайда:
Експериментально встановлено, що в природі існує всього два види електричних зарядів – позитивні та негативні. Експериментально встановлено, що в природі існує всього два види електричних зарядів – позитивні та негативні.

Слайд 18
Описание слайда:

Слайд 19
Описание слайда:

Слайд 20
Описание слайда:

Слайд 21
Описание слайда:

Слайд 22
Описание слайда:

Слайд 23
Описание слайда:

Слайд 24
Описание слайда:

Слайд 25
Описание слайда:

Слайд 26
Описание слайда:

Слайд 27
Описание слайда:

Слайд 28
Описание слайда:
Величина найменшого елементарного заряду |qe|=|qp|=1,6·10-19Кл встановлена дослідами Р. Міллікеном. Величина найменшого елементарного заряду |qe|=|qp|=1,6·10-19Кл встановлена дослідами Р. Міллікеном. Одиниця електричного заряду в СІ – кулон, 1 Кл=1А·1с.

Слайд 29
Описание слайда:

Слайд 30
Описание слайда:

Слайд 31
Описание слайда:

Слайд 32
Описание слайда:

Слайд 33
Описание слайда:

Слайд 34
Описание слайда:

Слайд 35
Описание слайда:

Слайд 36
Описание слайда:
3. Електричне поле. Напруженість електростатичного поля, принцип суперпозиції електростатичних полів

Слайд 37
Описание слайда:

Слайд 38
Описание слайда:

Слайд 39
Описание слайда:
Напруженість електростатичного поля – векторна фізична величина, що є силовою характеристикою електричного поля, чисельно рівна силі, з якою електричне поле у даній точці простору діє на одиничний позитивний пробний заряд:

Слайд 40
Описание слайда:

Слайд 41
Описание слайда:

Слайд 42
Описание слайда:

Слайд 43
Описание слайда:

Слайд 44
Описание слайда:

Слайд 45
Описание слайда:

Слайд 46
Описание слайда:

Слайд 47
Описание слайда:
4. Потік вектора напруженості електро-статичного поля

Слайд 48
Описание слайда:

Слайд 49
Описание слайда:
5. Теорема Гауса. Електричне поле заряд-жених нескінченних нитки та площини

Слайд 50
Описание слайда:

Слайд 51
Описание слайда:

Слайд 52
Описание слайда:

Слайд 53
Описание слайда:

Слайд 54
Описание слайда:

Слайд 55
Описание слайда:

Слайд 56
Описание слайда:

Слайд 57
Описание слайда:
6. Потенціал електростатичного поля. Різниця потенціалів

Слайд 58
Описание слайда:

Слайд 59
Описание слайда:

Слайд 60
Описание слайда:

Слайд 61
Описание слайда:

Слайд 62
Описание слайда:

Слайд 63
Описание слайда:

Слайд 64
Описание слайда:

Слайд 65
Описание слайда:

Слайд 66
Описание слайда:

Слайд 67
Описание слайда:
7. Циркуляція напруженості електро-статичного поля

Слайд 68
Описание слайда:

Слайд 69
Описание слайда:

Слайд 70
Описание слайда:

Слайд 71
Описание слайда:
8. Зв’язок напруженості з потенціалом

Слайд 72
Описание слайда:

Слайд 73
Описание слайда:

Слайд 74
Описание слайда:


Скачать презентацию на тему Електростатика. Електричний заряд. Закон Кулона. (Лекція 8) можно ниже:

Похожие презентации