Презентация, доклад Координати та вектори в просторі


Вы можете изучить и скачать доклад-презентацию на тему Координати та вектори в просторі. Презентация на заданную тему содержит 52 слайдов. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций в закладки!
Презентации» Математика» Координати та вектори в просторі
500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500Слайды и текст этой презентации
Слайд 1
Описание слайда:

Слайд 2
Описание слайда:
Прямокутна система координат у просторі Прямокутна система координат у просторі Вектори у просторі


Слайд 3
Описание слайда:
Декартові координати у просторі Декартові координати у просторі Відстань між точками Координати середини відрізка Вправи

Слайд 4
Описание слайда:
Видатний французький філософ, математик, фізіолог, фізик. Декарт увів метод координат, поняття змінної і заклав основи аналітичної геометрії, ввів сучасні позначення степенів, знак “+” і “-” для позначення додатних та від’ємних чисел. Видатний французький філософ, математик, фізіолог, фізик. Декарт увів метод координат, поняття змінної і заклав основи аналітичної геометрії, ввів сучасні позначення степенів, знак “+” і “-” для позначення додатних та від’ємних чисел.

Слайд 5
Описание слайда:
Три взаємно перпендикулярні прямі вісь абсцис Три взаємно перпендикулярні прямі вісь абсцис

Слайд 6
Описание слайда:

Слайд 7
Описание слайда:

Слайд 8
Описание слайда:

Слайд 9
Описание слайда:
Побудова точки А (2;5;5) у просторовій декартовій системі координат. Побудова точки А (2;5;5) у просторовій декартовій системі координат.

Слайд 10
Описание слайда:

Слайд 11
Описание слайда:

Слайд 12
Описание слайда:
Дещо з історії вектора Дещо з історії вектора Означення вектора Координати вектора Довжина вектора Види векторів Рівні вектори Операції над векторами Властивості операцій додавання векторів Кут між векторами Скалярний добуток Вправи

Слайд 13
Описание слайда:
Вектор - відносно нове математичне поняття. Термін вектор (від латинського vector – «несучий») уперше з’явився в 1845році у працях із побудови числових систем, які узагальнювали комплексні числа, ірландського математика й астронома Уільяма Гамільтона (1805-1865). Саме Гамільтону належать терміни «скаляр», «скалярний добуток», «векторний добуток». Вектор - відносно нове математичне поняття. Термін вектор (від латинського vector – «несучий») уперше з’явився в 1845році у працях із побудови числових систем, які узагальнювали комплексні числа, ірландського математика й астронома Уільяма Гамільтона (1805-1865). Саме Гамільтону належать терміни «скаляр», «скалярний добуток», «векторний добуток».

Слайд 14
Описание слайда:
Майже одночасно з Гамільтоном дослідження у цьому напрямі, але з іншої точки зору, проводив німецький математик Герман Грассман (1809 - 1887) Майже одночасно з Гамільтоном дослідження у цьому напрямі, але з іншої точки зору, проводив німецький математик Герман Грассман (1809 - 1887)

Слайд 15
Описание слайда:
Англійський математик Уїльям Кліффорд (1845-1879) зумів об’єднати два підходи в загальній теорії, яка включала в себе і звичайне векторне числення. Англійський математик Уїльям Кліффорд (1845-1879) зумів об’єднати два підходи в загальній теорії, яка включала в себе і звичайне векторне числення.

Слайд 16
Описание слайда:
Остаточного вигляду векторне числення набуло в працях американського фізика і математика Джозайя Уілларда Гіббса (1839-1903), який у 1901 році опублікував ґрунтовний підручник з векторного аналізу. Остаточного вигляду векторне числення набуло в працях американського фізика і математика Джозайя Уілларда Гіббса (1839-1903), який у 1901 році опублікував ґрунтовний підручник з векторного аналізу.

Слайд 17
Описание слайда:

Слайд 18
Описание слайда:
Координатами вектора називаються координати кінця рівного йому вектора відкладеного від початку координат. Координатами вектора називаються координати кінця рівного йому вектора відкладеного від початку координат.

Слайд 19
Описание слайда:

Слайд 20
Описание слайда:

Слайд 21
Описание слайда:
Співнапрямлені Співнапрямлені

Слайд 22
Описание слайда:

Слайд 23
Описание слайда:
Два вектори називаються рівними, якщо вони мають рівні модулі і однаково напрямлені. Два вектори називаються рівними, якщо вони мають рівні модулі і однаково напрямлені. Якщо вектори задані координатами, то

Слайд 24
Описание слайда:

Слайд 25
Описание слайда:
Компланарні вектори -неколінеарні вектори, що належать паралельним площинам (одній площині), записують як Компланарні вектори -неколінеарні вектори, що належать паралельним площинам (одній площині), записують як

Слайд 26
Описание слайда:
Одиничні вектори – модулі яких дорівнюють одиниці Одиничні вектори – модулі яких дорівнюють одиниці

Слайд 27
Описание слайда:
Координатні вектори, або орти, - одиничні вектори, напрями яких збігаються з напрямами осей координат. Координатні вектори, або орти, - одиничні вектори, напрями яких збігаються з напрямами осей координат. Орти паралельні напряму осей ОХ, ОУ, OZ прямокутної системи координат, зазвичай їх позначають як

Слайд 28
Описание слайда:

Слайд 29
Описание слайда:

Слайд 30
Описание слайда:

Слайд 31
Описание слайда:

Слайд 32
Описание слайда:
Кутом між векторами називається кут між векторами, рівними даним і такими, що мають спільний початок. Кутом між векторами називається кут між векторами, рівними даним і такими, що мають спільний початок.

Слайд 33
Описание слайда:

Слайд 34
Описание слайда:

Слайд 35
Описание слайда:

Слайд 36
Описание слайда:

Слайд 37
Описание слайда:

Слайд 38
Описание слайда:

Слайд 39
Описание слайда:

Слайд 40
Описание слайда:

Слайд 41
Описание слайда:

Слайд 42
Описание слайда:
1. Знайдіть відстань АВ, якщо А(-1;3;-1), В(-1;0;5) 1. Знайдіть відстань АВ, якщо А(-1;3;-1), В(-1;0;5) 2. Знайдіть відстань від точки А(-1;2;-2) до початку координат. 3. Знайдіть периметр трикутника АВС, якщо А(7;1;-5), В(4; - 3; - 4), С(1; 3; - 2) Відповіді: 1.АВ=5, 2. ОА=3, 3.

Слайд 43
Описание слайда:
1.Які координати середини С відрізка АВ, якщо А(0;2;-11), В(2;0;-1). 1.Які координати середини С відрізка АВ, якщо А(0;2;-11), В(2;0;-1). 2.Дано С(2;6;3),А(4;2;1). Знайдіть координати точки В, якщо відомо, що АС=ВС і точки А, В, С лежать на одній прямій. 3. Знайдіть координати середин сторін трикутника АВС, якщо А(2;0;2), В(2;2;0), С(2;2;2). Знайдіть довжину медіани АМ трикутника АВС, якщо А(2;1;3), В(2;1;5), С(0;1;1)

Слайд 44
Описание слайда:

Слайд 45
Описание слайда:

Слайд 46
Описание слайда:
Дано вектори: Дано вектори: варіант 1 - варіант 2 - Запишіть: 1)координати вектора с, якщо 2) координати вектора d , якщо , 3) довжину вектора , 4) координати вектора m, якщо відомо, що довжина вектора m втричі більша довжини вектора 5) при якому значенні k вектор колінеарний вектору , 6) чи компланарні вектори

Слайд 47
Описание слайда:
Варіант 1: 1) ; 2) ; 3) ; 4) ; 5) ; 6) так. Варіант 1: 1) ; 2) ; 3) ; 4) ; 5) ; 6) так. Варіант 2: 1) ; 2) ; 3) ; 4) ; 5) ; 6) ні.

Слайд 48
Описание слайда:
У просторі дано вектори (1;1;0), (0;1;1). Укажіть, які з вказаних тверджень правильні, а які – неправильні. А) довжини векторів і рівні; б) скалярний добуток векторів і дорівнює 2; в) кут між векторами і дорівнює 120 ; г) ; д) і перпендикулярні У просторі дано вектори (1;1;0), (0;1;1). Укажіть, які з вказаних тверджень правильні, а які – неправильні. А) довжини векторів і рівні; б) скалярний добуток векторів і дорівнює 2; в) кут між векторами і дорівнює 120 ; г) ; д) і перпендикулярні

Слайд 49
Описание слайда:

Слайд 50
Описание слайда:

Слайд 51
Описание слайда:

Слайд 52
Описание слайда:


Скачать презентацию на тему Координати та вектори в просторі можно ниже:

Похожие презентации