Презентация, доклад Основи гемодинаміки


Вы можете изучить и скачать доклад-презентацию на тему Основи гемодинаміки. Презентация на заданную тему содержит 13 слайдов. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций в закладки!
Презентации» Физика» Основи гемодинаміки
500500500500500500500500500500500500500Слайды и текст этой презентации
Слайд 1
Описание слайда:
Основи гемодинаміки

Слайд 2
Описание слайда:
Гідродинамікою називають розділ фізики, в якому вивчають питання руху рідин, які не стискаються та їх взаємодію з оточуючими твердими тілами Гідродинамікою називають розділ фізики, в якому вивчають питання руху рідин, які не стискаються та їх взаємодію з оточуючими твердими тілами Гемодинамікою називають область біомеханіки, в які вивчається рух крові по судинній системі.


Слайд 3
Описание слайда:
Розглянемо деякі питання гідродинаміки Припустимо, що рідина, проходячи систему труб з різними перерізами задовольняє таким умовам: Рідина заповнює труби так, що в них не утворюються порожнини. Рух рідини в трубах стаціонарний. Стаціонарний рух — це рух, при якому швидкість рідини в будь-якому місті всередині труби не змінюється з часом. В усіх точках визначеного перерізу зберігається середня швидкість рідини.

Слайд 4
Описание слайда:
При визначених умовах об'єм рідини, який проходить через різні перерізи труби за одиницю часу, повинен бути однаковий. В іншому випадку на будь-якій ділянці може відбутися або стискання або її розрив. При визначених умовах об'єм рідини, який проходить через різні перерізи труби за одиницю часу, повинен бути однаковий. В іншому випадку на будь-якій ділянці може відбутися або стискання або її розрив. Нехай швидкість руху рідини в різних перерізах S1 і S2 відповідно дорівнюють υ1 і υ2. Через переріз S1 за 1 сек. пройде об'єм рідини , а через переріз S2 - об'єм . Якщо рідина не стискаєма, то V1 =V2, тобто = Отже, для всіх поперечних перерізів даної труби В цьому полягає рівняння безперервності струменя.

Слайд 5
Описание слайда:
Ідеальна і реальна рідина Закон Бернуллі Ідеальна рідина - це рідина, в якій не ураховують сили, що діють між сусідніми шарами, по дотичній до цих шарів. Для ідеальної рідини справедливий закон Бернуллі Закон Бернуллі описує розподіл тиску в трубках із змінним поперечним перерізом.

Слайд 6
Описание слайда:
За рівнями в манометричних трубках видно, що в вузьких місцях труби статичний тиск менший, ніж в широких. За рівнями в манометричних трубках видно, що в вузьких місцях труби статичний тиск менший, ніж в широких. Це означає, що при переході рідини із широкої частини труби в більш вузьку тиск зменшується, а при переході рідини з більш вузької частини труби в ширшу — тиск підвищується. Це пояснюється тим, що швидкість руху в широкій частині менша, а в вузькій частині — більша, тому що, об'єм рідини, що протікає по трубах за один і той самий час повинен бути однаковий. тиск рідини, що тече по трубі, більший там, де швидкість руху рідини менша, і навпаки: тиск менше там, де швидкість руху рідини більша. В цьому полягає Закон Бернуллі.

Слайд 7
Описание слайда:
В'язкість рідини Рух реальної рідини При русі реальної рідини окремі шари її взаємодіють між собою з силами, дотичними до шарів. Це явище називається внутрішнім тертям або в'язкістю. Розглянемо рух в'язкої рідини по горизонтальному руслу. Умовно уявимо рідину у вигляді декількох шарів 1,2,3,4,5.

Слайд 8
Описание слайда:
Рух в'язкої рідини по трубах Рух в'язкої рідини по трубах являє для медицини особливий інтерес, тому що кровоносна система складається в основному із циліндричних судин різного діаметру. Із симетрії видно, що в трубці частинки рухомої рідини, які рівновіддалені від осі, мають однакову швидкість, (див. мал.)

Слайд 9
Описание слайда:
Формула Пуазейля R – радіус трубки р1- р2 - різниця тиску η- в'язкість рідини l - довжина трубки Гідравлічний опір. При русі рідини по трубах виникає гідравлічний опір Х. Він тим більший, чим більша в'язкість рідини, довжина труби і менша площа поперечного перерізу. Гідравлічний опір можна порівняти з електричним опором. І за законами послідовного та паралельного з'єднання провідників знаходити гідравлічний опір з'єднання труб.

Слайд 10
Описание слайда:

Слайд 11
Описание слайда:
Ламінарний та турбулентний рух рідини Стаціонарний рух рідини є ламінарним. Збільшення швидкості руху в'язкої рідини утворює завихрення і рух стає турбулентним. Швидкість, при якій ламінарний рух перетворюється на турбулентний називається критичною. Критична швидкість залежить від в'язкості, густини рідини і від радіуса труби

Слайд 12
Описание слайда:
Рух крові в артеріях в нормі є ламінарним, невелика турбулентність виникає поблизу клапанів. При патології, коли в'язкість менша за норму, турбулентність може розповсюдитись на більш довгі ділянки артерії. Такий рух пов’язаний з додатковою затратою енергії при русі крові. Це приводить до додаткової роботи серця. Шум, що виникає при турбулентному русі крові, може використовуватись для діагностики захворювань. Цей шум прослуховують на плечовій артерії при вимірюванні артеріального тиску. Рух крові в артеріях в нормі є ламінарним, невелика турбулентність виникає поблизу клапанів. При патології, коли в'язкість менша за норму, турбулентність може розповсюдитись на більш довгі ділянки артерії. Такий рух пов’язаний з додатковою затратою енергії при русі крові. Це приводить до додаткової роботи серця. Шум, що виникає при турбулентному русі крові, може використовуватись для діагностики захворювань. Цей шум прослуховують на плечовій артерії при вимірюванні артеріального тиску.

Слайд 13
Описание слайда:
Рух крові по трубах з еластичними стінками При безперервному русі рідини не має значення ступінь еластичності матеріалу, з якого вироблена трубка. Якщо через трубки пропускати пульсуючий потік, характер руху рідини з скляної і гумової трубок буде різний. Із скляної перервний, а із гумової – стаціонарний. Це пояснюється тим, що при підвищенні тиску еластична трубка розширюється, кінетична енергія рідини частково переходить потенційну енергію деформованих стінок. В моменти припинення роботи насоса відбуваються зворотні енергетичні переходи.


Скачать презентацию на тему Основи гемодинаміки можно ниже:

Похожие презентации