Презентация, доклад Характеристика металу Ферум


Вы можете изучить и скачать доклад-презентацию на тему Характеристика металу Ферум. Презентация на заданную тему содержит 10 слайдов. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций в закладки!
Презентации» Химия» Характеристика металу Ферум
500500500500500500500500500500Слайды и текст этой презентации
Слайд 1
Описание слайда:
Характеристика металу Ферум Презентацію підготувала: учениця 10-В класу Крилюк Іванна

Слайд 2
Описание слайда:
1.Знаходження в періодичній системі та основні характеристики. Ферум належить до VІІІ групи 4  періоду періодичної системи хімічних елементів Менделєєва. Ферум - це металічний хімічний елемент з 26 порядковим номером (протонне число) та з відносною атомною масою 56. Він є представником d-елементів. На зовнішньому енергетичному рівні атома Феруму знаходиться два s-електрони, а на передзовнішньому енергетичному рівні відбувається заповнення d-підрівня. У своїх сполуках Ферум здатен проявляти ступені окиснення +2  та +3.


Слайд 3
Описание слайда:
Відкриття. Відкриття. Використання заліза почалося набагато раніше, ніж його виробництво. Перші залізні вироби мали космічне (метеоритне) походження і були виготовлені з уламків метеоритів ще в III–II тис. до н. е. Час від часу знаходили шматки сірувато-чорного металу, який перековували на кинджал або наконечник списа, що був зброєю міцнішою і пластичнішою, ніж бронза, і довше тримав гостре лезо. За ймовірною версією слово «залізо» українською та споріднені терміни у слов'янських мовах. У грецькій мові похідні від *ghelghos мають значення «мідь» (χαλκος) та «черепаха» (χελυς). З того ж давнього кореня українські «жовно», «жолудь», «залоза», старослов’янське желы, жьлы («черепаха»). Інша версія — від санскритського «джальжа», що означало «метал», «руда». Висловлювалася також думка про запозичення цього слова балто-слов’янами з якоїсь мови доіндоєвропейського населення Європи

Слайд 4
Описание слайда:
Поширення в природі. Поширення в природі. За розповсюдженям у складі земної кори Ферум посідає серед металічних елементів друге місце після Алюмінію. Масова частка Феруму в земній корі становить майже п’ять відсотків. У самородному стані залізо зустрічається дуже рідко, звичайно лише у вигляді метеоритів. Саме в цьому вигляді наші пращури й змогли вперше познайомитись із залізом та оцінити його як дуже добрий матеріал для виготовлення знаряддя праці. Вважається, що залізо є головною складовою ядра земної кулі. Найчастіше Ферум зустрічається в природі у складі руд. Найважливішими з них є: магнітний залізняк (магнетит) Fe3O4, червоний залізняк (гематит) Fe2O3, бурий залізняк (лимоніт) Fe2O3·nH2O, залізний колчедан (пірит) FeS2, шпатовий залізняк (сидерит) FeСO3, гетит FeO(OH). У водах багатьох мінеральних джерел міститься Fe(НСO3)2 і деякі інші солі Феруму.

Слайд 5
Описание слайда:
2. Фізичні властивості. Залізо — блискучий сріблясто-білий важкий метал. Густина його 7,86 т/м³; температура плавлення 1538 °C, температура кипіння 2862 °C. Залізо досить пластичне. Воно легко кується, штампується, витягується в дріт і вальцюється в тонкі листи, легко намагнічується і розмагнічується. Вище температури Кюрі (770 °C) втрачає феромагнітні властивості. До температури 912 °C існує в алотропній модифікації α-заліза з об'ємноцентрованою кубічною кристалічною ґраткою, за вищої температури — γ-заліза із гранецентрованою кубічною ґраткою, вище 1394 °C знову змінює тип ґратки на об'ємноцентровану кубічну (δ-залізо).

Слайд 6
Описание слайда:
3.Хімічні властивості. Залізо належить до металів середньої активності. Хімічно чисте залізо стійке до корозії. Однак незначні частки домішок позбавляють його цієї властивості. Залізо згоряє в кисні. Продукт цієї реакції – залізна ожарина: 3Fe + 2O2 = Fe3O4. Залізо реагує і з іншими неметалами — галогенами, сіркою, вуглецем. При взаємодії з сильними окисниками, наприклад, хлором утворюються сполуки Феруму з ступенем окиснення +3: 2Fe + 3Сl2 = 2FeCl3, а при взаємодії з менш активними окисниками утворюються сполуки зі ступенем окиснення Феруму +2: Fe + S  = FeS. За високої температури залізо реагує з водяною парою. У результаті реакції утворюються залізна ожарина і водень: 3Fe + 4H2O   Fe3O4 + 4H2↑. Залізо реагує з розчинами кислот з утворенням солей і виділенням газуватого водню: Fe + H2SO4 = FeSO4 +H2↑. Під дією концентрованих сульфатної та нітратної кислот на поверхні заліза утворюється щільна оксидна плівка; тому ці концентровані кислоти можна зберігати і транспортувати у сталевих цистернах. Залізо заміщує менш активні метали при взаємодії з розчинами їх солей: Fe + CuSO4 = FeSO4 +Cu. На вологому повітрі залізо зазнає корозії. Її продуктом є іржа. Унаслідок своєї пористості іржа не перешкоджає доступу кисню й вологи до металу, що призводить до подальшого руйнування металу.

Слайд 7
Описание слайда:
4.Добування. Залізо високої чистоти одержують прямим відновленням Fe2O3: Fe2O3 + 3H2 = Fe + 3H2O, або термічним розкладом (150 – 200 0С, 10МПа) ферум пентакарбонілу: [Fe(CO)5] = Fe + 5CO.

Слайд 8
Описание слайда:
5.Застосування. Залізо — найважливіший метал сучасної техніки. У чистому вигляді залізо майже не використовується, але приблизно 90 % металів, що використовуються людством — це сплави на основі заліза. Заліза виплавляється у світі дуже багато, приблизно в 50 разів більше, ніж алюмінію, не говорячи вже про інші метали. На основі заліза створюють сплави, які здатні витримувати вплив високих і низьких температур, вакууму і високих тисків, агресивних середовищ тощо. Сплави заліза широко застосовують як конструкційні та художні матеріали. Залізовуглецеві сплави чавун і сталь — основний конструкційний матеріал, що застосовується в усіх галузях промисловості. Розрізняють сірий чавун — він не дуже твердий, добре відливається у форми, крихкий і при ударі легко розколюється. Сталь, на відміну від чавуну, легко піддається куванню і вальцюванню. При швидкому охолодженні вона виходить дуже твердою.

Слайд 9
Описание слайда:
6. Найбільш поширені сполуки з Ферумом Ферум зустрічається виключно у сполуках, а найчастіше: червоний залізняк (гематит) – Fe2O3; магнітний залізняк (магнетит) – Fe3O4; шпатовий залізняк (сидерит) – FeCO3; бурий залізняк (лимоніт) – Fe2O3 ∙ H2O; пірит – FeS2.  а — самородне залізо; б — магнетит; в — гематит; г — лимоніт; ґ — пірит; д — сидерит.

Слайд 10
Описание слайда:


Скачать презентацию на тему Характеристика металу Ферум можно ниже:

Похожие презентации