Презентация, доклад Жылуалмасу аппараттарын есептеу


Вы можете изучить и скачать доклад-презентацию на тему Жылуалмасу аппараттарын есептеу. Презентация на заданную тему содержит 15 слайдов. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций в закладки!
Презентации» Физика» Жылуалмасу аппараттарын есептеу
500500500500500500500500500500500500500500500Слайды и текст этой презентации
Слайд 1
Описание слайда:
Жылуалмасу аппараттарын есептеу. Температураның уақытша логаримдік теңдеуі

Слайд 2
Описание слайда:
Жылу алмасу аппараттары деп бір сұйықтан бір сұйыққа жылу беретін аппараттарды атайды. Құрылысы бойынша жылу аппараттары: -рекуперативті; -регенеративті; -араластырмалы болып бөлінеді.


Слайд 3
Описание слайда:
Рекуперативті аппарат жылу алмасатын сұйықтардың ағым бағытына байланысты бір бағытты ағынды, қарсы бағытты ағынды, көлденен бағытты ағынды болып бөлінеді. Рекуперативті аппаратта бір сұйық екінші сұйықтан қатты қабырға арқылы бөлінеді.

Слайд 4
Описание слайда:
Регенеративті аппаратта жылу алмасу аппаратының арналған бөлшектері жылу беретін сұйықтың жылуын өз бойына жинап алады да, осы бөлшектер арқылы жылу алатын сұйық өткен кезде бойындағы жиналған жылуды осы сұйыққа береді.

Слайд 5
Описание слайда:
Жылу алмасу аппаратын есептеген кезде келесі сұрақтарға жауап береді. Жылу алмасу бет аудыны берілсе, екі сұйықтың температурасы берілсе, онда сол беттен өтетін жылудың мөлшерін анықтайды. Алмасатын жылудың мөлшері берілсе, екі сұйықтың температурасы берілсе, онда жылу алмасу бетінін ауданын анықтайды.

Слайд 6
Описание слайда:
Жылу алмасу аппаратының есептеу негізіне жылу теңдеулігінің теңдеу (балансының) және жылу берудің формуласы алынған: Q=kFΔt

Слайд 7
Описание слайда:
Осы екі теңдеудің негізінен алынған жылу алмасу аппаратын есептеу формуласы былайша жазылады: Q=kFΔtорт мұндағы Δtорт – сұйықтардың арасындағы температураның орташа логарифмдік кернеуі

Слайд 8
Описание слайда:
Жылу беру теңдеуін қорытқан кезде қабырғаның әр бетіндегі кез келген нүктеде температура тұрақты деп қабылданған. Жылу алмасу аппараттының жылу беретін бетінің әр нүктесінде температура әртүрлі. Егер жылу алмасу аппаратының жылу алмасу бетті әр түрлі материалдан жасалып немесе жылу алмасу бетенің әр бөлшегінде жылу алмасу коэффициеті әр түрлі болса, онда жылу алмасу коэффициенті мына теңдеуменен анықталады:

Слайд 9
Описание слайда:

Слайд 10
Описание слайда:
Бір бағытты рекуперативті аппараттағы жылу беретін және жылу қабылдайтын екі сұйықтың температурасының өзгеруін қарайық. dt1–ыстық сұйықтың температуралық өзгеруі; dt2–суық сұйықтың температуралық өзгеруі; Аппараттың А–А қимасындағы ыстық сұйықтың температурасың t1 деп, суық сұйықтың температурасын t2 деп қабылдайық. t1 – t2 = τ деп белгілейік.

Слайд 11
Описание слайда:
Қаралған аппараттың dF бетінен ыстық сұйықтан суық сұйыққа берілетін жылу мөлшері: dQ=dFKΔtopт немесе dQ= –m1cр1dt1= m2cр2dt2 , бұл теңдеуден dt1= – dQ/m1cр1; dt2= dQ/m2cр2

Слайд 12
Описание слайда:
Қаралған аппараттың dF бетінен ыстық сұйықтан суық сұйыққа берілетін жылу мөлшері: dQ=dFKΔtopт немесе dQ= –m1cр1dt1= m2cр2dt2 , бұл теңдеуден dt1= – dQ/m1cр1; dt2= dQ/m2cр2

Слайд 13
Описание слайда:
t1 – t2 = τ дифферциалдап оған dt1 мен dt2 мәнін қойсақ: ; деп белгілесек, онда бұл теңдеудегі dQ мәнін мына теңдеуге қойсақ dQ=dFKΔtopт; онда немесе

Слайд 14
Описание слайда:
Бұл теңдеуге n-ді теңдеуден қойып былай жазамыз: бұл теңдеуге Q-дің мәнін Q=FKΔtopт теңдеуден қойсақ онда К және F қысқарылған кейін

Слайд 15
Описание слайда:
НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАХМЕТ))


Скачать презентацию на тему Жылуалмасу аппараттарын есептеу можно ниже:

Похожие презентации