Презентация, доклад Componente şi circuite pasive - CCP. (Cursul 2)

Вы можете изучить и скачать доклад-презентацию на тему Componente şi circuite pasive - CCP. (Cursul 2). Презентация на заданную тему содержит 38 слайдов. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций в закладки!

Презентации» Физика» Componente şi circuite pasive - CCP. (Cursul 2)
Componente şi circuite pasive - CCP
 Cursul 2
 Noţiuni introductiveCuprins
 Mărimi electrice
 Surse ideale şi surse reale
 Semnale electrice
 TopologiaMărimi electrice
 Tensiunea electrică reprezintă diferenţa de potenţial electric dintre douăMărimi electrice
 Produsul dintre tensiune şi curent reprezintă putere (electrică). SeMăsurarea mărimilor electriceSensurile convenţionale pentru tensiune şi curent
 Sensul convenţional al tensiunii electriceSensuri pozitive arbitrare pentru tensiune şi curent
 Înainte de analiza unuiAsocierea sensurilor pozitive arbitrare
 Convenţia circuitelor receptoare sau consumatoare
 Convenţia circuitelorCircuit generator şi circuit receptor
 Dacă asocierea care se face corespundeSurse ideale
 Aplicarea mărimilor electrice în circuite poate fi simbolizată prinSimbolurile standardizate pentru sursele ideale
 Uneori alături de simbolul sursei maiObservaţie importantă!
 Următoarele interconectări sunt interzise în schemele electrice:
 Surse idealeModelul surselor reale
 Surse ideale de tensiune sau curent nu existăCine produce tensiune electrică?Sursa de tensiune tipică din laboratorMăsurarea tensiunilorExerciţiuSemnale electrice
 Noţiunea de semnal este ataşată unei mărimi fizice variabile,Topologia circuitelor electrice
 Interconectarea unui set de componente elctrice/electronice se numeşteTopologia circuitelor electrice
 În implementarea practică a schemelor electrice componentele seCe este masa unui circuit?
 Masa unui circuit reprezintă un nodMasa unui circuit
 Într-o schemă electrică pot fi definite mai multeCe este pământarea unui echipament?
 Conectarea aparatelor sau a echipamentelor laConexiuni serie şi paralel
 Două sau mai multe elemente de circuitUniport, diport, multiport
 Borna – punctul de acces într-un circuit;
 PoartaSituaţii de funcţionare limită pentru o poartă
 Funcţionarea în gol –Transmitanţe
 Transmitanţa – raportul a două semnale electrice:
 Adimensională – semnaleleTransmitanţe de transfer
 Sunt transmitanţe definite între semnale de la porţiLegea lui Ohm
 Tensiunea electrică la bornele unei rezistenţe este egalăLegea lui Ohm – forme echivalente
 Din punct de vedere matematicConectarea serie a rezistenţelor
 Prin conectarea în serie a două rezistenţeDivizorul de tensiune
 Prin conectarea în serie a două rezistenţe întreConectarea paralelă a rezistenţelor
 Prin conectarea în paralel a două conductanţeDivizorul de curent
 Prin conectarea în paralele a două rezistenţe întreRezistenţa echivalentă văzută la o poartă a circuitului analizatExempluSarcini individuale
 Identificaţi pentru circuitele alăturate elementele sau componenetele conectate înСлайды и текст этой презентации
Слайд 1
Описание слайда:
Componente şi circuite pasive - CCP Cursul 2 Noţiuni introductive


Слайд 2
Описание слайда:
Cuprins Mărimi electrice Surse ideale şi surse reale Semnale electrice Topologia circuitelor electrice Transmitanţe Legea lui Ohm

Слайд 3
Описание слайда:
Mărimi electrice Tensiunea electrică reprezintă diferenţa de potenţial electric dintre două puncte. Se măsoară în volţi [V]. Notaţii: u sau v. Tensiunea apare între bornele componentelor. Curentul electric reprezintă o deplasare ordonată a sarcinilor electrice. Se măsoară în amperi [A]. Un curent de 1 A reprezintă transferul unei sarcini de un coulomb prin secţiunea conductorului pe durata unei secunde. Se notează cu i. Curentul curge, trece, prin bornele componentelor. Curentul electric apare numai prin materialele care au proprietăţi conductoare. Într-un circuit apare curent numai dacă există o cale conductoare închisă (buclă).

Слайд 4
Описание слайда:
Mărimi electrice Produsul dintre tensiune şi curent reprezintă putere (electrică). Se măsoară în waţi [W]. Puterea furnizată sau consumată de un circuit în unitatea de timp reprezintă energie electrică. Se măsoară în jouli [J]. În măsurarea energiei furnizate de reţeaua electrică se foloseşte unitatea [kWh]. Pentru informaţii suplimentare consultaţi: http://scienceworld.wolfram.com/ http://www.megaconverter.com/Mega2/

Слайд 5
Описание слайда:
Măsurarea mărimilor electrice

Слайд 6
Описание слайда:
Sensurile convenţionale pentru tensiune şi curent Sensul convenţional al tensiunii electrice dintre două puncte este sensul orientat de la punctul de potenţial mai ridicat spre punctul de potenţial mai scăzut. Sensul convenţional al curentului electric este sensul mişcării ordonate a unor purtători mobili de sarcină electrică pozitivă care ar produce acelaşi efect ca mişcarea purtătorilor mobili care formează de fapt curentul electric considerat.

Слайд 7
Описание слайда:
Sensuri pozitive arbitrare pentru tensiune şi curent Înainte de analiza unui circuit nu cunoaştem sensurile convenţionale ale tensiunilor şi curenţilor. De aceea, înaintea scrierii relaţiilor ce descriu funcţionarea lui, se fixează pentru fiecare element de circuit un sens pozitiv arbitar ales pentru curent şi un sens pozitiv arbitrar ales pentru tensiunile dintre două puncte. Aceste sensuri se figurează prin săgeţi distincte ca în figura alăturată.

Слайд 8
Описание слайда:
Asocierea sensurilor pozitive arbitrare Convenţia circuitelor receptoare sau consumatoare Convenţia circuitelor generatoare

Слайд 9
Описание слайда:
Circuit generator şi circuit receptor Dacă asocierea care se face corespunde funcţionării reale a elementului de circuit atunci puterea calculată la bornele elementului este pozitivă ceea ce înseamnă că circuitul generator cedează sau debitează putere electrică, iar circuitul receptor absoarbe sau consumă putere. (De exemplu, este evident că în cazul unei rezistenţe această putere poate fi numai consumată).

Слайд 10
Описание слайда:
Surse ideale Aplicarea mărimilor electrice în circuite poate fi simbolizată prin introducerea unor elemente de circuit numite surse de tensiune sau surse de curent. Sursa ideală de tensiune este un element de circuit care are tensiunea de la borne independentă de curentul prin borne. Sursa ideală de curent este un element de circuit care este străbătut de un curent independent de tensiunea pe care o are la borne.

Слайд 11
Описание слайда:
Simbolurile standardizate pentru sursele ideale Uneori alături de simbolul sursei mai apare un simbol care arată natura (forma) semnalului generat.

Слайд 12
Описание слайда:
Observaţie importantă! Următoarele interconectări sunt interzise în schemele electrice: Surse ideale de tensiune în paralel Surse ideale de curent în serie Surse ideale de tensiune cu bornele în scurtcircuit Surse ideale de curent cu bornele în gol

Слайд 13
Описание слайда:
Modelul surselor reale Surse ideale de tensiune sau curent nu există în practică. Ele sunt utilizate pentru a descrie comportarea surselor reale ca în figurile alăturate. Bornele AB reprezintă bornele de ieşire din cele două tipuri de surse reale, iar RO modelează rezistenţa internă sau de ieşire a surselor.

Слайд 14
Описание слайда:
Cine produce tensiune electrică?

Слайд 15
Описание слайда:
Sursa de tensiune tipică din laborator

Слайд 16
Описание слайда:
Măsurarea tensiunilor

Слайд 17
Описание слайда:
Exerciţiu

Слайд 18
Описание слайда:
Semnale electrice Noţiunea de semnal este ataşată unei mărimi fizice variabile, susceptibilă de a purta informaţie. Dacă mărimea fizică variabilă nu este suportul unei informaţii, ea se numeşte zgomot. În circuitele electrice se întâlnesc două tipuri de semnale electrice: Tensiunea electrică (prescurtat tesiune) Curentul electric (prescurtat curent) Studiați materiaul atașat: DespreSemnale.docx

Слайд 19
Описание слайда:
Topologia circuitelor electrice Interconectarea unui set de componente elctrice/electronice se numeşte reţea sau schemă electrică/electronică. Prin înlocuirea componentelor din schema electronică cu elemente de circuit (ce descriu proprietăţile electrice ale componentelor) se obţine circuitul electric/electronic echivalent. Fiecare tip de element de circuit se individualizează prin funcţia pe care o realizează între tensiunea la bornele sale şi curentul prin borne.

Слайд 20
Описание слайда:
Topologia circuitelor electrice În implementarea practică a schemelor electrice componentele se interconectează prin intermediul unor fire, trasee, conductoare, etc. Elementele de circuit din schemele echivalente se interconectează prin intermediul unor noduri. Nodurile pot fi simple (când interconectează numai două elemente de circuit) sau multiple (când interconectează trei sau mai multe elemente de circuit) Calea străbătută de curent între două noduri se numeşte ramură de circuit. Dacă fiecare componentă din circuit este modelată printr-un singur element de circuit, atunci grafic schema electică şi circuitul echivalent pot fi identice.

Слайд 21
Описание слайда:

Слайд 22
Описание слайда:
Ce este masa unui circuit? Masa unui circuit reprezintă un nod de referinţă comun, faţă de care se măsoară tensiunile din diferitele noduri ale schemei. Teoretic alegerea punctului de masă este o problemă relativă care nu influenţează în nici un fel funcţionarea circuitului.

Слайд 23
Описание слайда:
Masa unui circuit Într-o schemă electrică pot fi definite mai multe tipuri de puncte de masă: masă de forţă, masă analogică, masă digitală, etc. Diferitele puncte de masă pot fi separate galvanic sau nu.

Слайд 24
Описание слайда:
Ce este pământarea unui echipament? Conectarea aparatelor sau a echipamentelor la pământ serveşte pentru protecţia persoanelor, animalelor şi a bunurilor materiale care vin în contact cu acestea. În principiu conductorul de pământare este parcurs de curent numai în caz de defect. În principiu legătura de pământare nu afectează funcţionarea circuitului.

Слайд 25
Описание слайда:
Conexiuni serie şi paralel Două sau mai multe elemente de circuit (sau componente) sunt conectate în serie dacă sunt parcurse de acelaşi curent. Două sau mai multe elemente de circuit (sau componente) sunt conectate în paralel dacă au aceeiaşi tensiune la borne.

Слайд 26
Описание слайда:
Uniport, diport, multiport Borna – punctul de acces într-un circuit; Poarta – o perche de borne la care curentul care intră într-o bornă este egal cu curentul care iese din cealaltă; Uniport – un circuit căruia i s-a pus în evidenţă o singură poartă; Diport, triport, multiport - ....

Слайд 27
Описание слайда:
Situaţii de funcţionare limită pentru o poartă Funcţionarea în gol – curentul prin borne este nul; Funcţionarea în scurtcircuit – tensiunea la borne este nulă; Cele două situaţii sunt duale: la funcţionarea în gol tensiunea între borne este maximă, respectiv la funcţionarea în scurtcircuit curentul prin borne este maxim.

Слайд 28
Описание слайда:
Transmitanţe Transmitanţa – raportul a două semnale electrice: Adimensională – semnalele sunt de acelaşi fel; Dimensională (imitanţă) – un semnal este tensiune iar celălalt curent: Impedanţă – tensiune/curent (se notează cu Z şi se măsoară în ohmi - ) Admitanţă – curent/tensiune (se notează cu Y şi se măsoară în simensi – S) Imitanţele definite în curent continuu se numesc: impedanţa  rezistenţă - R admitanţa  conductanţă - G

Слайд 29
Описание слайда:
Transmitanţe de transfer Sunt transmitanţe definite între semnale de la porţi diferite. Dacă cele două porţi sunt cea de intrare şi cea de ieşire, atunci avem: Transmitanţă directă  semnal de ieşire/semnal de intrare Transmitanţă inversă  semnal de intrare/semnal de ieşire Important: în general transmitanţa inversă nu reprezintă funcţia matematică inversă a unei transmitanţe directe.

Слайд 30
Описание слайда:
Legea lui Ohm Tensiunea electrică la bornele unei rezistenţe este egală cu produsul dintre valoarea rezistenţei şi valoarea curentului ce o străbate.

Слайд 31
Описание слайда:
Legea lui Ohm – forme echivalente Din punct de vedere matematic legea lui Ohm poate fi rescrisă sub încă două forme:

Слайд 32
Описание слайда:
Conectarea serie a rezistenţelor Prin conectarea în serie a două rezistenţe se obţine o rezistenţă echivalentă egală cu suma celor două rezistenţe:

Слайд 33
Описание слайда:
Divizorul de tensiune Prin conectarea în serie a două rezistenţe între bornele AB se obţine pe fiecare rezistenţă o divizare a tensiunii de la bornele AB:

Слайд 34
Описание слайда:
Conectarea paralelă a rezistenţelor Prin conectarea în paralel a două conductanţe se obţine o conductanţă echivalentă egală cu suma celor două conductanţe. Sau pentru rezistenţe:

Слайд 35
Описание слайда:
Divizorul de curent Prin conectarea în paralele a două rezistenţe între bornele AB se obţine prin fiecare rezistenţă o divizare a curentului ce circulă între bornele AB:

Слайд 36
Описание слайда:
Rezistenţa echivalentă văzută la o poartă a circuitului analizat

Слайд 37
Описание слайда:
Exemplu

Слайд 38
Описание слайда:
Sarcini individuale Identificaţi pentru circuitele alăturate elementele sau componenetele conectate în serie şi cele conectate în paralel Rezolvați exercițiile propuse în fișierul: ProblemeCurs2.doc


Скачать презентацию на тему Componente şi circuite pasive - CCP. (Cursul 2) можно ниже:

Похожие презентации