Презентация, доклад Максималды ток қорғанысы


Вы можете изучить и скачать доклад-презентацию на тему Максималды ток қорғанысы. Презентация на заданную тему содержит 17 слайдов. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций в закладки!
Презентации» Физика» Максималды ток қорғанысы
500500500500500500500500500500500500500500500500500Слайды и текст этой презентации
Слайд 1
Описание слайда:

Слайд 2
Описание слайда:
Максималды ток қорғанысының принципті сұлбасы


Слайд 3
Описание слайда:
МҚО-ң уақытқа төзімділік принциптері МҚО-ң уақытқа төзімділігі оның селективтілігін анықтау үшін қажет. МҚО-ң уақытқа төзімділік принципі төмендегідей (токтық сатылары) T ≈ 0c қорғанысты, негізгі қуат көзінен анықталған минималды уақытқа төзімділігі деп қабылданады. Қуат көзіне жақындатылған кезінде селективтілік сатысы ∆t-ға көтеріледі. -МҚО-1,2,3 суреттерге қарағанда уақытқа төзімділігін төмендегі әдістермен есептейді:

Слайд 4
Описание слайда:
МҚО-ң тұрақты оперативті ток көзінде жұмыс істеуі

Слайд 5
Описание слайда:
Максимальды ток қорғанысының ток өндірудегі есебі. Ток өндірудегі қорғанысты минимальды ток өндіру элементіндегі фазаға қарап, өндіру кезіндегі өлшеміне сәйкестендіреді. МҚО-дағы ток өндіру төмендегі жағдайларды анықтайды: 1. Қорғаныс минималды жұмыс тогынан артық жұмыс жасауы керек:

Слайд 6
Описание слайда:
Максимальды ток қорғанысының ток өндірудегі есебі. 3. Қозғалтқыштардың қосылу және өздігінен қосылуы кезінде токтың ұлғаюын есепке алу керек: Қозғалтқыштапрдың өздігінен қосылуының түсініктемесін келесі слайдта көрсетілген. 4. ТТ-мен реленің кінәраты болатынын естен шығармау керек. Осылайша ток өндірудегі қорғаныстың нақты анықтамасы төмендегідей жазылып көрсетіледі:

Слайд 7
Описание слайда:
Реленің ток өндірудегі қорғаныс есебі Реленің ток өндіруі үшін оның ТТ трансформациясындағы коэффициентін және ТТ мен реленің қосылу схемасын білу керек. Алдыңғы ток өндірудің қорғаныштық формуласын есепке ала отырып, реленің ток өндірудің толық формуласын анықтауға болады.

Слайд 8
Описание слайда:
МҚО-ң токпен байланысты уақыт шекетеуіндегі сипаттамасы МҚО-ң уақыт шектеуінің 2 түрі бар: Токқа қатыссыз (сатылы) сипаттамасы; Токқа қатысты сипаттама. Алғашқы түрде уақыт шектеулігінің есебі әрбір саты сайын ∆t селективтілігі артады. Сатының ұлғаюы төменде келтірілгендей анықталады: Реленің іске қосылуы кезінде РЗ-ң ақаулықтарының барын (∆tкт1) немесе жоқтығын (∆tкт2) тексеріп, ескеру қажет. (0,06 / 0,8с) t сөнд.Q (0,08 / 0,1с) сөндірілген уақытты анықтау: Реленің нақты ске қосылуы аралығындағы уақыт қоры, сонымен қатар қыс мезгіліндегі сөндірілудің артуы Қорытындысында ∆t (0,4/0,6)с теңестіріледі.

Слайд 9
Описание слайда:
МҚО-ң токпен байланысты уақыт шектеуіндегі сипаттамасы.

Слайд 10
Описание слайда:
МҚО-ң токпен байланысты уақыт шектеуіндегі сипаттамасы. Мынадай жағдайда уақыт төзімділігінің таңдау еркіндігі төмендегідей: АБ желісінің тұйықталған бөлігіндегі селективтілік сатысы уақыт төзімділігінен жоғары тұруы тиіс, БВ желісіндегі уақыт төзімділігі қ.т аймағындағы жағдайға қарағанда. Селективтілік сатысы төменде көрсетілгендей: T – уақыттың энерциялық қателігі, ол реленің индукциялық түріне сәйкестендірілген, ток өндірудің сипаттамасымен әрекеттеседі.

Слайд 11
Описание слайда:
МҚО-ң сезімталдығын тексеру Қорғаныс сезімталдығы – бұл токтың минималды ақауларына нақты қарсы тұра білу қорғанысы. Кч сезімталдық коэфиценттермен сипатталып, төмендегідей теңестікте көрінеді: МҚО-ң максималды жұмыс тогы секілді құрылып, оның қамту аймағы қосылыстар төңірегінде қамтиды. Қорғаныс шебі одан әрі қарай да резервке жұмыс жасай алады. Сезімталдық қорғаныс режимін анықтаудың жақын және алыс резервтерін төмендегідей кесте бойынша көруге болады, ол келесі слайдта көрсетілген.

Слайд 12
Описание слайда:
МҚО-ң сезімталдығын тексеру

Слайд 13
Описание слайда:
МҚО-ң сезімталдығын тексеру

Слайд 14
Описание слайда:
МҚО-ң кернеулік шектеулерін жою МҚО-ң сезімталдығы өте ауыр жүктелген жүйеде төмен болуы мүмкін. Бұл жағдайда токтың қорғаныстық шебінің өзін-өзі қайта қосылуына әкеліп соғуы мүмкін. МҚО-ң функциональды әрекетін көтеру үшін, қосымша кернеулік басқарылуымен толықтырылады. Қосымша кернеулікті пайдалану қорғаныс параметрін қолданбай-ақ токты және токтың артық күшін есептемейді, сондықтан мұндай режимдерде қ.т. режимінің артықшылығы тәжірибелік түрде кернеу өзгеріссіз қалады.

Слайд 15
Описание слайда:

Слайд 16
Описание слайда:
МҚО-ң кернеулік шектеулерін жоюдың есептік параметрлері Токтың жұмыс істеу қорғанысы Токтық реленің жұмыс істеуі Кернеудің жұмыс істеу қорғанысы

Слайд 17
Описание слайда:
Қорытынды Максималды токтың қорғанысы қарапайымдылығымен, қауіпсіздігімен және қымбат болмауымен ерекшеленеді. Қорғаныстың селективтілік әрекеті уақытқа төзімділігімен өндіруді қамтамасыз етеді. Мұндай қажеттілік қоректендіру орталығы жақын орналасқан жерде үлкен төзімділікке әкелсе, оны қолдануды біртіндеп токқа байланысты сипаттамасы бойынша өндіруді жоюға болады. Сезімталдық қорғанысты арттыру үшін оның әректін кернеулік бұғау арқылы шектеуге болады. МҚО-ны дөңгелек және радиальды жүйеде, екі және оданда көп қоректендіру негізінде пайдалануға болмайды.


Скачать презентацию на тему Максималды ток қорғанысы можно ниже:

Похожие презентации