Формирование надпредметных компентенций на уроках физики

Содержание


Презентации» Физика» Презентация Формирование надпредметных компентенций на уроках физики
Компетенції повинні : 
 бути вигідними як для окремої Орієнтир змісту середньої освітиСпеціально предметні компетенції :Загально предметні компетенції :Надпредметні компетенції :Якості, якими повинен володіти вчитель для роботи з обдарованими дітьми
 1.Приёмы работы с  обдарованными детьми
 Важный первый шаг
 УщільненняСамый тяжелый     Сокращение учебной программы
 Обдарованные дети способны усвоить содержание программы за короткоеТаксономія мышления
 Одним із видів мислення, який повинні опанувати обдаровані діти,Тренінг творчих здібностей
 Має на меті навчити учнів виконувати ті дії,Вправи з тренінгу творчих здібностей
 Вправа 1. Хто це? 
 Вправа 2. Наймовірні ситуації.
  Учасникам пропонується придумати якомога більшеВправа 3 Конструктор
 Учасникам пропонується придумати якнайбільше варіантів незвичайного застосування певнихВправа 4 Пози.
 Вчитель робить декілька схематичних малюнків, на якихВправа 6. І так, і сяк
  Використання комп’ютера
 Мультимедийні програми з інтерактивним інтерфейсом, постачені графічним, відео- іРазделение изотопов методом 
    Формирование молний как электрического 
   Приклади презентацій
 Спектральный анализПрезентації учнівМетод проектів
 дозволяє, використовуючи найменші затрати ресурсів, створити в навчальному процесіСхема технології проектів у фізиці.Вимоги до підбору задач 
 Мають разнорівневий характер
 ЦікавіРезультати навчання учнів 10-б класуАналіз участі учнів в міських олімпіадах
 2006-2007 навчальний рік
 8Аналіз участі учнів 10-б класу в міжнародному конкурсі знавців фізики “Левеня”Слайды и текст этой презентации
Слайд 1
Описание слайда:


Слайд 2
Описание слайда:

Слайд 3
Описание слайда:

Слайд 4
Описание слайда:

Слайд 5
Описание слайда:

Слайд 6
Описание слайда:

Слайд 7
Описание слайда:

Слайд 8
Описание слайда:

Слайд 9
Описание слайда:

Слайд 10
Описание слайда:
Компетенції повинні : бути вигідними як для окремої особистості, так і для суспільства в цілому; надавати можливість інтегруватися особистості в суспільстві і зберігати незалежність та індивідуальність; сприяти постійному удосконаленню знань, навичок та умінь.

Слайд 11
Описание слайда:
Орієнтир змісту середньої освіти

Слайд 12
Описание слайда:
Спеціально предметні компетенції :

Слайд 13
Описание слайда:
Загально предметні компетенції :

Слайд 14
Описание слайда:
Надпредметні компетенції :

Слайд 15
Описание слайда:

Слайд 16
Описание слайда:

Слайд 17
Описание слайда:

Слайд 18
Описание слайда:

Слайд 19
Описание слайда:

Слайд 20
Описание слайда:

Слайд 21
Описание слайда:
Якості, якими повинен володіти вчитель для роботи з обдарованими дітьми 1. Бути доброзичливим і чуйним. 2.Розбиратися в особливостях дитини, відчувати їхні потреби і інтереси. 3.Мати високий рівень інтелектуального розвитку. 4.Мати широке коло інтересів. 5.Бути готовим до виконання різних обов’язків. 6.Мати педагогічну і спеціальну освіту. 7.Володіти почуттям гумору. 8. Мати живий і активний характер. 9. Виявляти гнучкість, бути готовими до перегляду своїх поглядів і до постійного самовдосконалення. 10.Мати творчий, можливо нетрадиційний особистий світогляд 11.Бути цілеспрямованим і наполегливим. 12.Володіти емоційною стабільністю. 13.Уміти переконувати. 14.Мати схильність до самоаналізу.

Слайд 22
Описание слайда:

Слайд 23
Описание слайда:

Слайд 24
Описание слайда:
Приёмы работы с обдарованными детьми Важный первый шаг Ущільнення навчальної програми Учебные контакты Таксономания мислення Тренинг творческих способностей

Слайд 25
Описание слайда:
Самый тяжелый первый шаг Прийом полягає в тому, що учням дозволяю розв’язати з усього переліку завдань декілька найважчих, три-чотири). Якщо вправа виконана правильно, то виставляю найвищу оцінка та дозволяю час, що залишився, присвятити задоволенню своїх потреб.

Слайд 26
Описание слайда:
Сокращение учебной программы Обдарованные дети способны усвоить содержание программы за короткое время. В связи сэтим им разрешается сокращение учебного времени на изученеЗ огляду на це, їм дозволяється скорочення часу на вивчення певних тем курсу. Час, що звільняється, може бути витрачений на поглиблене вивчення предмета ( розв’язання складних задач та вивчення тієї теми, яка важко дається учням).

Слайд 27
Описание слайда:
Таксономія мышления Одним із видів мислення, який повинні опанувати обдаровані діти, є критичне. Показниками його сформованності є вміння оцінювати об’єкт чи дію. Розвиток навчальної діяльності проводжу за моделлю: Розпізнання—знання—розуміння—аналіз—синтез—оцінка. Перед переходом на таку систему роз’яснюю учням зміст кожної операції та перелік тих дій, які має виконувати учень на кожному із зазначених рівнів.

Слайд 28
Описание слайда:
Тренінг творчих здібностей Має на меті навчити учнів виконувати ті дії, з яких може складатися творча діяльність; Засвоєння операцій дає можливість учням компетентно підходити до розв’язання творчих задач.

Слайд 29
Описание слайда:
Вправи з тренінгу творчих здібностей Вправа 1. Хто це? Що це? Кожен учасник тренінгу виходить на середину класу та жестами або мімікою намагається зобразити певний об’єкт. Учні уточнюють шляхом запитань, на які демонстратор має право відповідати “так” або “ні”. Учні повинні вгадати назву того,що було закодовано рухами і жестами.

Слайд 30
Описание слайда:
Вправа 2. Наймовірні ситуації. Учасникам пропонується придумати якомога більше наслідків таких ситуацій. Наприклад, щоб сталося , коли б… можна було розширити межі чутливості ока людини в бік ультрафіолетових променів; в атомах зникли нейтрони, протони, електрони; сонце перестало світити; шкіра людини не мала електричного опору; зникла сила тяжіння, сила тертя; середня густина Землі зменшилася вдвічі, збільшилась вдвічі; зникла сила притягання між молекулами ; зникла сила відштовхування між молекулами…

Слайд 31
Описание слайда:
Вправа 3 Конструктор Учасникам пропонується придумати якнайбільше варіантів незвичайного застосування певних предметів. Такими предметами на уроках фізики можуть бути вимірювальні прилади, технічні пристрої та інше фізичне обладнання.

Слайд 32
Описание слайда:
Вправа 4 Пози. Вчитель робить декілька схематичних малюнків, на яких зображено різні події певних об’єктів. Завдання учнів – розповісти, що робить той чи інший об’єкт, що він відчуває, що з ним буде далі. Вправа 5. Комбінатор. Завдання учнів - поєднати два різні за значенням предмети та назвати якомога більше нових властивостей, якими буде володіти утворений гібрид. Наприклад: олівець і лампочка; телефон і тяжіння; парта і тертя.

Слайд 33
Описание слайда:
Вправа 6. І так, і сяк Учасникам пропонується з’ясувати призначення певного предмета, які мають протилежні значення. Наприклад: Вимикач – умикає світло та вимикає; Світло – і хвиля, і фотон; Літак – і важкий, і літає; Ніж – і ранить, і мастить хліб маслом. Вправа 7. Золоті ручки. Учням даються певні матеріали або прилади та пропонується виготовити з них якнайбільше речей або скласти експериментальні установки для визначення певних фізичних величин.

Слайд 34
Описание слайда:

Слайд 35
Описание слайда:

Слайд 36
Описание слайда:

Слайд 37
Описание слайда:

Слайд 38
Описание слайда:

Слайд 39
Описание слайда:

Слайд 40
Описание слайда:

Слайд 41
Описание слайда:

Слайд 42
Описание слайда:

Слайд 43
Описание слайда:

Слайд 44
Описание слайда:

Слайд 45
Описание слайда:
Використання комп’ютера Мультимедийні програми з інтерактивним інтерфейсом, постачені графічним, відео- і звуковим супроводом, перетворюють роботу учня у творчу працю, що приносить задоволення. Це почуття особливе коштовно в процесі пізнання,учні шукають нову цікаву інформацію.

Слайд 46
Описание слайда:

Слайд 47
Описание слайда:

Слайд 48
Описание слайда:

Слайд 49
Описание слайда:
Разделение изотопов методом изотермической эффузии. На анимации в левой части сосуда находится смесь частиц двух типов, отличающихся по массе в 25 раз. Скорость лёгких частиц в 5 раз больше скорости тяжёлых частиц, они чаще ударяются о стенки и, следовательно, быстрее переходят в правую часть сосуда. Эффект Доплера в акустике. Частота регистрируемого сигнала изменяется, если источник сигнала и приемник движутся относительно друг друга.

Слайд 50
Описание слайда:
Формирование молний как электрического разряда между отрицательно заряженными тучами и положительно заряженной поверхностью Земли. Сжатие и расширение адиабатически изолированного газа сопровождается его нагреванием и охлаждением. Скорость движения молекул при адиабатическом сжатии газа увеличивается, а при расширении – уменьшается

Слайд 51
Описание слайда:

Слайд 52
Описание слайда:
Приклади презентацій Спектральный анализ

Слайд 53
Описание слайда:
Презентації учнів

Слайд 54
Описание слайда:

Слайд 55
Описание слайда:

Слайд 56
Описание слайда:
Метод проектів дозволяє, використовуючи найменші затрати ресурсів, створити в навчальному процесі умови діяльності, максимально наближених до реальних; стимулює практичну проектну діяльність; створює умови для комплексного формування ключових компетентностей учнів і особливо надпредметних.

Слайд 57
Описание слайда:

Слайд 58
Описание слайда:
Схема технології проектів у фізиці.

Слайд 59
Описание слайда:

Слайд 60
Описание слайда:
Вимоги до підбору задач Мають разнорівневий характер Цікаві для учнів Охоплюють достатній обсяг навчального матеріалу Допускають використання різноманітних форм роботи Передбачають досягнення якісних і кількісних показників

Слайд 61
Описание слайда:

Слайд 62
Описание слайда:
Результати навчання учнів 10-б класу

Слайд 63
Описание слайда:
Аналіз участі учнів в міських олімпіадах 2006-2007 навчальний рік 8 клас Папіш Аліна - 1 місце 2007-2008 навчальний рік 9 клас Очиров Олександр - 1 місце 2010-2011 навчальний рік 10 клас Кірюшин Дмитро – 2 місце

Слайд 64
Описание слайда:
Аналіз участі учнів 10-б класу в міжнародному конкурсі знавців фізики “Левеня” Учасники Бонсевич Марина Зеленюк Владислав Іванова Олександра Кірюшин Дмитро Павловець Анастасія Самодєлов Віталій Фоломєєв Антон Шикида Євгенія

Слайд 65
Описание слайда:


Презентация на тему Формирование надпредметных компентенций на уроках физики доступна для скачивания ниже:

Похожие презентации