Презентация, доклад Elektriska piedzina. (№1)


Вы можете изучить и скачать доклад-презентацию на тему Elektriska piedzina. (№1). Презентация на заданную тему содержит 38 слайдов. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций в закладки!
Презентации» Физика» Elektriska piedzina. (№1)
500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500Слайды и текст этой презентации
Слайд 1
Описание слайда:
ELEKTRISKĀ PIEDZIŅA

Слайд 2
Описание слайда:
SATURS IEVADS. ELEKTRISKĀS PIEDZIŅAS JĒDZIENS ELEKTRISKĀS PIEDZIŅAS ATTĪSTĪBAS VĒSTURE ELEKTRISKĀS PIEDZIŅAS MEHĀNIKA ELEKTRISKĀS PIEDZIŅAS MEHĀNISKĀS RAKSTURLĪKNES UN DARBA REŽĪMI ELEKTRISKĀS PIEDZIŅAS GRIEŠANĀS FREKVENCES REGULĒŠANA ELEKTRISKĀS PIEDZIŅAS PĀREJAS PROCESI ELEKTRISKĀS PIEDZIŅAS ENERĢĒTIKA ELEKTRISKĀS PIEDZIŅAS DZINĒJU IZVĒLE


Слайд 3
Описание слайда:
IZMANTOJAMĀ LITERATŪRA

Слайд 4
Описание слайда:

Слайд 5
Описание слайда:

Слайд 6
Описание слайда:

Слайд 7
Описание слайда:
Elektriskās piedziņas sastāvs

Слайд 8
Описание слайда:

Слайд 9
Описание слайда:
Elektriskās piedziņas darbības varianti Elektroenerģija → mehāniskā (motors = dzinējs) Mehāniskā → elektriskā (motors = ģenerators) 0 < n < nmax → nereversīvā piedziņa -nmax < n < nmax → reversīvā piedziņa

Слайд 10
Описание слайда:
Elektriskās piedziņas darbības varianti

Слайд 11
Описание слайда:
Elektriskās piedziņas darbības varianti

Слайд 12
Описание слайда:
Nominālie lielumi Nominālā jauda uz vārpstas PN W; kW Nominālais rotācijas ātrums nN 1/min Nominālais moments MN Nm Nominālā strāva IN A Nominālais lietderības koeficients no tīkla patērētā jauda P1 W; kW zudumi motorā W; kW

Слайд 13
Описание слайда:
Elektriskās piedziņas mehānika

Слайд 14
Описание слайда:
Pārveidošana mehāniskā kustībā

Слайд 15
Описание слайда:
Pārveidošana mehāniskā kustībā

Слайд 16
Описание слайда:

Слайд 17
Описание слайда:

Слайд 18
Описание слайда:

Слайд 19
Описание слайда:
Virzes kustības spēka reducēšana uz dzinēja vārpstas, ja piedziņas darba mašīna veic darbu virzes kustībā vai paceļ un nolaiž kravu.

Слайд 20
Описание слайда:
Kustības vienādojums Mdz – motora moments, Nm Mst – statiskais pretestības moments, Nm Mdin – dinamiskais moments, Nm J – inerces moments, kg·m2 dω/dt – leņķiskais paātrinājums, 1/s2

Слайд 21
Описание слайда:

Слайд 22
Описание слайда:

Слайд 23
Описание слайда:

Слайд 24
Описание слайда:
Pretestības moments 1 – aktīvais - ceļamās ietaises

Слайд 25
Описание слайда:
Pretestības moments

Слайд 26
Описание слайда:
Pretestības moments

Слайд 27
Описание слайда:
Piedziņas darbības stabilitāte

Слайд 28
Описание слайда:

Слайд 29
Описание слайда:

Слайд 30
Описание слайда:
Dzinēju mehāniskās raksturlīknes

Слайд 31
Описание слайда:

Слайд 32
Описание слайда:

Слайд 33
Описание слайда:
Regulēšanas diapazons Regulēšanas diapazons Regulēšanas vienmērīgums Regulēšanas ekonomiskums Griešanās frekvences stabilitāte Regulēšanas virziens Pieļaujamā dzinēja slodze

Слайд 34
Описание слайда:
1. Regulēšanas diapazons ir maksimālās un minimālās griešanās frekvences vai leņķiskā ātruma attiecība pie noteiktas regulēšanas precizitātes: 1. Regulēšanas diapazons ir maksimālās un minimālās griešanās frekvences vai leņķiskā ātruma attiecība pie noteiktas regulēšanas precizitātes: D = nmax : nmin = ωmax : ωmin Piemēram, 2:1, 10:l, 100:1 utt.

Слайд 35
Описание слайда:
2. Regulēšanas vienmērīgumu raksturo griešanās frekvences lēciens no esošā ātruma uz nākošo tuvāko. To var novērtēt ar plūstamības koeficientu: kur ni un ni-1 – griešanās frekvences attiecīgi uz i-tās un (i-1) – tās pakāpes. Pie plūstošas regulēšanas φpl → 1.

Слайд 36
Описание слайда:
3. Regulēšanas ekonomiskumu raksturo regulējamās piedziņas uzstādīšanas un ekspluatācijas izdevumi. Regulējamas piedziņas jaudas koeficients cosφ ir nozīmīgs ekonomisks rādītājs. Tas norāda uz iekārtas reaktīvās enerģijas patēriņu. Vairumam dzinēju cosφNOM = 0,8 - 0,9.

Слайд 37
Описание слайда:
Griešanās frekvences stabilitāti raksturo tās izmaiņa noteiktās slodzes momenta robežās. Griešanās frekvences stabilitāti raksturo tās izmaiņa noteiktās slodzes momenta robežās. Skaitliski šo raksturojumu var noteikt, izvēloties dažādām raksturlīknēm vienu un to pašu momenta pieaugumu ∆ M un atrodot tam atbilstošu ∆n. Kurai raksturlīknei ∆M/∆n lielāks skaitlis, tā ir ar augstāku griešanās frekvences stabilitāti.

Слайд 38
Описание слайда:
5. Regulēšanas virziens nosaka kā var mainīt piedziņas griešanās frekvenci, virs vai zem nominālās. 5. Regulēšanas virziens nosaka kā var mainīt piedziņas griešanās frekvenci, virs vai zem nominālās.


Скачать презентацию на тему Elektriska piedzina. (№1) можно ниже:

Похожие презентации