Презентация, доклад Електричний струм. Електрична провідність матеріалів. Дії електричного струму


Вы можете изучить и скачать доклад-презентацию на тему Електричний струм. Електрична провідність матеріалів. Дії електричного струму. Презентация на заданную тему содержит 14 слайдов. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций в закладки!
Презентации» Физика» Електричний струм. Електрична провідність матеріалів. Дії електричного струму
500500500500500500500500500500500500500500Слайды и текст этой презентации
Слайд 1
Описание слайда:

Слайд 2
Описание слайда:
Електричний струм


Слайд 3
Описание слайда:
Електричний струм – впорядкований рух заряджених частинок у просторі.

Слайд 4
Описание слайда:
У металах це електрони, напівпровідниках – електрони та дірки, у електролітах – позитивно та негативно заряджені іони, у іонізованих газах – іони та електрони.

Слайд 5
Описание слайда:
Електричний струм за напрямом протікає від позитивного полюса джерела живлення до негативного

Слайд 6
Описание слайда:
Сила струму І – фізична величина, яка характеризує швидкість перерозподілу електричного заряду в провіднику. - сила струму [ I ]= 1 Кл/с =1 А - одиниця сили струму

Слайд 7
Описание слайда:
Робота електричного струму А – фізична величина, що характеризує зміну електричної енергії струму – перехід її в інший вид. A=qU=UІt - робота електричного струму де: q – заряд, що пройшов через поперечний переріз провідника за час t, U – електрична напруга на ділянці кола, I – сила струму в ній.

Слайд 8
Описание слайда:
Потужність електричного струму Р – фізична величина, що характеризує здатність електричного струму виконувати певну роботу. - потужність електричного струму А – робота електричного струму t – час, за який ця робота виконана [ Р ]=1Дж/с=1 Вт – одиниця потужності – ват.

Слайд 9
Описание слайда:
Чим зумовлений струм? Електричний струм в речовині виникає під дією електричного поля. Електричне поле змушує рухатися вільні носії заряду: електрони, дірки чи іони. Узгоджений рух носіїв заряду в зовнішньому електрич- ному полі називається дрейфовим струмом.

Слайд 10
Описание слайда:
Дія струму Електричний струм створює магнітне поле, напруженість якого визначається законом Біо-Савара. Магнітне поле, створене струмом, використовується для вимірювання сили струму. Проходження електричного струму через речовину приводить до тепловиділення. Електричний струм в газах викликає світіння.

Слайд 11
Описание слайда:
Густина електричного заряду j – фізична величина, яка характеризує розподіл електричного струму в провіднику. Густина електричного заряду j – фізична величина, яка характеризує розподіл електричного струму в провіднику. - густина електричного заряду де І – сила струму, S – площа перерізу провідника [ j ]= 1 - одиниця густини електричного струму

Слайд 12
Описание слайда:
Закон Джоуля – Ленца: кількість теплоти Q, що виділяється за час t в провіднику з опором R під час проходження по ньому струму силою I дорівнює Закон Джоуля – Ленца: кількість теплоти Q, що виділяється за час t в провіднику з опором R під час проходження по ньому струму силою I дорівнює Q= Rt. [ Q ]=1 Дж. – одиниця роботи електричного струму У побуті та техніці Використовують поза – системну одиницю 1кВт·год=3,6· Дж.

Слайд 13
Описание слайда:
Вимірювання Сила струму вимірюється приладами, які називають амперметрами і гальванометрами. В цих приладах зазвичай вимірюється не сам струм, а механічна дія створеного ним магнітного поля.

Слайд 14
Описание слайда:


Скачать презентацию на тему Електричний струм. Електрична провідність матеріалів. Дії електричного струму можно ниже:

Похожие презентации