Презентация, доклад Магнітостатика. Магнітне поле. Вектор магнітної індукції. (Лекція 12)

Вы можете изучить и скачать доклад-презентацию на тему Магнітостатика. Магнітне поле. Вектор магнітної індукції. (Лекція 12). Презентация на заданную тему содержит 57 слайдов. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций в закладки!

Презентации» Физика» Магнітостатика. Магнітне поле. Вектор магнітної індукції. (Лекція 12)
Лекція № 12. Магнітостатика
 Магнітне поле. Вектор магнітної індукції 
Магнітне поле. Вектор магнітної індукціїДослід показує, що магніти мають два неподільні полюси N i S,У 1820 році датський фізик Х. Ерстед показав, що магнітне полеУ цьому ж році А. Ампер встановив, що два паралельні провідники,Відеоролик: «Взаємодія струмів»Слід відмітити, що, на відміну від електричного поля, яке діє якМагнітне поле – це складова електро-магнітного поля, що є особливою формоюСиловою характеристикою магнітного поля є вектор індукції магнітного поля .
Отже, індукція магнітного поля  – це век-торна фізична величина,Або індукція магнітного поля  – це векторна фізична величина,Або ж індукція магнітного поля – це векторна фізична величина,Для графічного зображення магнітного поля користуються лініями магнітної індукції. 
 ДляНапрям ліній магнітної індукції (вектора індукції магнітного поля ) визначають заНайчастіше розглядають однорідні поля. 
 Найчастіше розглядають однорідні поля. 
 Однорідним2. Закон АмпераОсновним експериментальним законом магне-тизму є закон Ампера: сила , зНапрям сили визначають за правилом векторного добутку. Але для зручності частоСила, з якою магнітне поле діятиме на весь провідник, розміщений у3. Контур зі струмом в магнітному полі. Магнітний моментРозглянемо прямокутний контур з постійним струмом I=const, розмі-щений в однорідному магнітномуОбертальний момент сил, що діють на контур зі струмом:
 Обертальний моментОскільки магнітним моментом контуру зі струмом називають векторну фізичну величину, чисельноОбертальний момент сил максимальний, якщо  (пло-щина рамки розташована2) Якщо площина контуру зі струмом: перпендикулярна лініям індукції магнітного поля,3) Плоский контур зі струмом у неоднорідному магнітному полі, окрім обертальноїРезультуюча сила з якою магнітне поле втягує або виштовхує контур зі4. Принцип роботи електродвигунів5. Сила Лоренца. Прискорювачі заряд-жених частинок. Магнітні пасткиПоділивши ліву і праву частини останнього рівняння на кількість носіїв струмунапрямок сили Лоренца, визнача-ється правилом правило лівої руки: якщо ліву рукуОскільки сила Лоренца завжди направлена перпендикулярно до напрямку швидкості руху зарядженоїОбласть фізики і техніки, в якій вивчаються питання формування, фокусування іДо електронно-оптичних елементів і приладів відносять:
 До електронно-оптичних елементів і приладівелектронний мікроскоп, призначений для спостереження та фотографування збільшених до 106 разівмас-спектрометри – прилади, призначені для розділення іонізованих молекул і атомів заприскорювачі заряджених частинок – установки, призначені для одержання заряджених частинок (електронів,За формою траєкторій, уздовж яких розганяють частинки, розрізняють лінійні і циклічніЛекція № 12. Магнітне поле. Рух заряджених частинок вСлайды и текст этой презентации
Слайд 1
Описание слайда:
Лекція № 12. Магнітостатика Магнітне поле. Вектор магнітної індукції Закон Ампера Контур зі струмом в магнітному полі Магнітний момент Принцип роботи електродвигунів Сила Лоренца. Прискорювачі заряджених частинок. Магнітні пастки


Слайд 2
Описание слайда:
Магнітне поле. Вектор магнітної індукції

Слайд 3
Описание слайда:
Дослід показує, що магніти мають два неподільні полюси N i S, однойменні полюси відштовхуються, а різнойменні притягуються. Дослід показує, що магніти мають два неподільні полюси N i S, однойменні полюси відштовхуються, а різнойменні притягуються. Взаємодія магнітів відбувається через магнітне поле.

Слайд 4
Описание слайда:
У 1820 році датський фізик Х. Ерстед показав, що магнітне поле виникає також навколо провідника, по якому протікає електричний струм. Магнітна стрілка, розташована поряд з провідником, при пропусканні по ньому електричного струму повертається і намага-ється встановитися перпендикулярно до провідника. У 1820 році датський фізик Х. Ерстед показав, що магнітне поле виникає також навколо провідника, по якому протікає електричний струм. Магнітна стрілка, розташована поряд з провідником, при пропусканні по ньому електричного струму повертається і намага-ється встановитися перпендикулярно до провідника. Зі зміною напрямку струму у провіднику на протилежний змінюється і напрям дії сили на стрілку. З віддаленням від провідника орієнтуюча дія зменшується.

Слайд 5
Описание слайда:
У цьому ж році А. Ампер встановив, що два паралельні провідники, по яких течуть струми одного напрямку, притягуються один до одного, різного напрямку – відштовхуються. У цьому ж році А. Ампер встановив, що два паралельні провідники, по яких течуть струми одного напрямку, притягуються один до одного, різного напрямку – відштовхуються.

Слайд 6
Описание слайда:
Відеоролик: «Взаємодія струмів»

Слайд 7
Описание слайда:
Слід відмітити, що, на відміну від електричного поля, яке діє як на нерухомі, так і на рухомі електрично заряджені частинки і тіла розташовані в ньому, магнітне поле діє лише на рухомі електрично заряджені частинки і тіла. Слід відмітити, що, на відміну від електричного поля, яке діє як на нерухомі, так і на рухомі електрично заряджені частинки і тіла розташовані в ньому, магнітне поле діє лише на рухомі електрично заряджені частинки і тіла.

Слайд 8
Описание слайда:
Магнітне поле – це складова електро-магнітного поля, що є особливою формою матерії через яку відбувається магнітна взаємодія, виникає навколо магнітів або тіл, що мають магнітні властивості, рухомих заряджених частинок, провідників зі струмом, а також спричиняється зміннім у часі електричним полем.

Слайд 9
Описание слайда:
Силовою характеристикою магнітного поля є вектор індукції магнітного поля . Силовою характеристикою магнітного поля є вектор індукції магнітного поля . Означення вектора індукції магнітного поля може бути дане трьома рівноправними способами: за дією магнітного поля на елемент струму; за дією магнітного поля на рухому заряджену частинку; за обертальною дією магнітного поля на рамку зі струмом.

Слайд 10
Описание слайда:
Отже, індукція магнітного поля – це век-торна фізична величина, що є силовою характеристикою магнітного поля, чисельно рівна силі з якою магнітне поле діє на провідник одиничної довжини, по якому тече струм силою в 1 А, коли він розташований перпендикулярно до ліній індукції магнітного поля: Отже, індукція магнітного поля – це век-торна фізична величина, що є силовою характеристикою магнітного поля, чисельно рівна силі з якою магнітне поле діє на провідник одиничної довжини, по якому тече струм силою в 1 А, коли він розташований перпендикулярно до ліній індукції магнітного поля:

Слайд 11
Описание слайда:
Або індукція магнітного поля – це векторна фізична величина, що є силовою характеристикою магнітного поля, чисельно рівна силі з якою магнітне поле діє на одиничний позитивний заряд, що рухається з одиничною швидкістю перпен-дикулярно до ліній індукції магнітного поля: Або індукція магнітного поля – це векторна фізична величина, що є силовою характеристикою магнітного поля, чисельно рівна силі з якою магнітне поле діє на одиничний позитивний заряд, що рухається з одиничною швидкістю перпен-дикулярно до ліній індукції магнітного поля:

Слайд 12
Описание слайда:
Або ж індукція магнітного поля – це векторна фізична величина, що є силовою характеристикою магнітного поля, чисельно рівна максимальному обертальному моменту, що діє на рамку одиничної площі по якій тече струм одиничної силою: Або ж індукція магнітного поля – це векторна фізична величина, що є силовою характеристикою магнітного поля, чисельно рівна максимальному обертальному моменту, що діє на рамку одиничної площі по якій тече струм одиничної силою: Одиницею індукції маг-нітного поля є 1 Тл (тесла): 1 Тл = 1 Н/(1 А·1 м).

Слайд 13
Описание слайда:
Для графічного зображення магнітного поля користуються лініями магнітної індукції. Для графічного зображення магнітного поля користуються лініями магнітної індукції. Лініями магнітної індукції (силовими лініями магнітного поля) називають криві, дотичні до яких у кожній точці збігаються з напрямом вектора у цих точках. Числове значення вектора визначає щільність ліній магнітної індукції на одиницю площі. Силові лінії постійного магніту беруть початок на північному полюсі і закінчуються на південному полюсі. Силові лінії провідника зі струмом мають вигляд концентричних кіл.

Слайд 14
Описание слайда:

Слайд 15
Описание слайда:
Напрям ліній магнітної індукції (вектора індукції магнітного поля ) визначають за правилом “правого” гвинта (свердлика): якщо поступальний рух гвинта з правою нарізкою збігається за напрямом струму, то напрям обертального руху ручки гвинта вкаже напрям ліній магнітної індукції. Напрям ліній магнітної індукції (вектора індукції магнітного поля ) визначають за правилом “правого” гвинта (свердлика): якщо поступальний рух гвинта з правою нарізкою збігається за напрямом струму, то напрям обертального руху ручки гвинта вкаже напрям ліній магнітної індукції.

Слайд 16
Описание слайда:
Найчастіше розглядають однорідні поля. Найчастіше розглядають однорідні поля. Однорідним магнітним полем називають таке поле, індукція якого постійна за значенням і напрямом у кожній точці простору ( ). Силові лінії такого поля мають вигляд паралельних прямих з однаковою щільністю. Розділ магнетизму, що вивчає стаціонарні (незмінні з часом) магнітні поля, називають магнітостатикою.

Слайд 17
Описание слайда:
2. Закон Ампера

Слайд 18
Описание слайда:

Слайд 19
Описание слайда:
Основним експериментальним законом магне-тизму є закон Ампера: сила , з якою зовнішнє магнітне поле діє на розміщений у ньому елемент провідника зі струмом, дорівнює векторному добутку елементу струму на вектор індукції магнітного поля : Основним експериментальним законом магне-тизму є закон Ампера: сила , з якою зовнішнє магнітне поле діє на розміщений у ньому елемент провідника зі струмом, дорівнює векторному добутку елементу струму на вектор індукції магнітного поля :

Слайд 20
Описание слайда:
Напрям сили визначають за правилом векторного добутку. Але для зручності часто використовують правило лівої руки: якщо ліву руку розмістити так, щоб лінії індукції магнітного поля входили в долоню, а чотири випрямлених пальці збігалися з технічним напрямом струму в провіднику, то відхилений під прямим кутом великий палець вкаже напрям сили Ампера. Напрям сили визначають за правилом векторного добутку. Але для зручності часто використовують правило лівої руки: якщо ліву руку розмістити так, щоб лінії індукції магнітного поля входили в долоню, а чотири випрямлених пальці збігалися з технічним напрямом струму в провіднику, то відхилений під прямим кутом великий палець вкаже напрям сили Ампера.

Слайд 21
Описание слайда:
Сила, з якою магнітне поле діятиме на весь провідник, розміщений у ньому, буде визначатись інтегруванням виразу значення сили Ампера по всій довжині провідника: Сила, з якою магнітне поле діятиме на весь провідник, розміщений у ньому, буде визначатись інтегруванням виразу значення сили Ампера по всій довжині провідника:

Слайд 22
Описание слайда:
3. Контур зі струмом в магнітному полі. Магнітний момент

Слайд 23
Описание слайда:
Розглянемо прямокутний контур з постійним струмом I=const, розмі-щений в однорідному магнітному полі: Розглянемо прямокутний контур з постійним струмом I=const, розмі-щений в однорідному магнітному полі: 1) паралельно лініям індукції. Магнітне поле діє на кожну сторону рамки, напрями сил Ампера показано на рисунку. Оскільки сторони 2 і 4 розташовані паралельно до ліній індукції магнітного поля, то і . , а сили і утворюють пару сил, які створюють обертальний момент навколо вертикальної осі, що проходить через центр рамки: , де  довжина бічних сторін рамки.

Слайд 24
Описание слайда:
Обертальний момент сил, що діють на контур зі струмом: Обертальний момент сил, що діють на контур зі струмом: , , де  площа рамки, – кут між напрямком сили і елементом струму.

Слайд 25
Описание слайда:
Оскільки магнітним моментом контуру зі струмом називають векторну фізичну величину, чисельно рівну добутку сили струму в контурі на площу рамки і на одиничний вектор нормалі проведений до площини рамки (напрям вектору . визначають за правилом правого гвинта відносно напряму струму у контурі): Оскільки магнітним моментом контуру зі струмом називають векторну фізичну величину, чисельно рівну добутку сили струму в контурі на площу рамки і на одиничний вектор нормалі проведений до площини рамки (напрям вектору . визначають за правилом правого гвинта відносно напряму струму у контурі):

Слайд 26
Описание слайда:
Обертальний момент сил максимальний, якщо (пло-щина рамки розташована вздовж ліній індукції магнітного поля) і дорівнює нулю, коли . вміщений у магнітне поле контур зі струмом під дією обертального моменту буде на-магатися прийняти таке поло-ження, щоб вектори і стали паралельними і однаково направленими. Таке положення відповідає стійкій рівновазі. Обертальний момент сил максимальний, якщо (пло-щина рамки розташована вздовж ліній індукції магнітного поля) і дорівнює нулю, коли . вміщений у магнітне поле контур зі струмом під дією обертального моменту буде на-магатися прийняти таке поло-ження, щоб вектори і стали паралельними і однаково направленими. Таке положення відповідає стійкій рівновазі.

Слайд 27
Описание слайда:
2) Якщо площина контуру зі струмом: перпендикулярна лініям індукції магнітного поля, то . Сила Ампера, яка у цьому разі діє на кожну сторону контуру зі струмом, лежить у площині контуру і, залежно від взаємного направ-лення та , буде спрямована назовні або всередину конту-ру. Тобто контур зі струмом під дією цих сил або розтягу-ватиметься, або стискувати-меться, але обертальний момент дорівнюватиме нулю. 2) Якщо площина контуру зі струмом: перпендикулярна лініям індукції магнітного поля, то . Сила Ампера, яка у цьому разі діє на кожну сторону контуру зі струмом, лежить у площині контуру і, залежно від взаємного направ-лення та , буде спрямована назовні або всередину конту-ру. Тобто контур зі струмом під дією цих сил або розтягу-ватиметься, або стискувати-меться, але обертальний момент дорівнюватиме нулю.

Слайд 28
Описание слайда:
3) Плоский контур зі струмом у неоднорідному магнітному полі, окрім обертальної дії та деформації зазнає ще й додаткових дій, що зумовлюють переміщення контуру в бік збільшення або зменшення магнітної індукції залежно від напряму струму . У випадку зображеному на рис., контур бу-де втягуватиметься в область збільшення індукції магніт-ного поля (переміщуватиметься ліворуч). 3) Плоский контур зі струмом у неоднорідному магнітному полі, окрім обертальної дії та деформації зазнає ще й додаткових дій, що зумовлюють переміщення контуру в бік збільшення або зменшення магнітної індукції залежно від напряму струму . У випадку зображеному на рис., контур бу-де втягуватиметься в область збільшення індукції магніт-ного поля (переміщуватиметься ліворуч).

Слайд 29
Описание слайда:
Результуюча сила з якою магнітне поле втягує або виштовхує контур зі струмом: Результуюча сила з якою магнітне поле втягує або виштовхує контур зі струмом: де – потенціальна енергія контуру зі струмом у магнітному полі.

Слайд 30
Описание слайда:

Слайд 31
Описание слайда:
4. Принцип роботи електродвигунів

Слайд 32
Описание слайда:

Слайд 33
Описание слайда:

Слайд 34
Описание слайда:

Слайд 35
Описание слайда:

Слайд 36
Описание слайда:

Слайд 37
Описание слайда:

Слайд 38
Описание слайда:

Слайд 39
Описание слайда:
5. Сила Лоренца. Прискорювачі заряд-жених частинок. Магнітні пастки

Слайд 40
Описание слайда:
Поділивши ліву і праву частини останнього рівняння на кількість носіїв струму dN, отримаємо числове значення сили, з якою магнітне поле індукцією B діє на окремий електрон: Поділивши ліву і праву частини останнього рівняння на кількість носіїв струму dN, отримаємо числове значення сили, з якою магнітне поле індукцією B діє на окремий електрон: Силу, з якою магнітне поле індукцією B діє на окрему частинку зарядом dq, що рухається зі швидкістю υ називають силою Лоренца:

Слайд 41
Описание слайда:
напрямок сили Лоренца, визнача-ється правилом правило лівої руки: якщо ліву руку розмістити так, щоб лінії індукції магнітного поля входили в долоню, а чотири випрямлених пальці збігалися з напрямом руху позитивно заряд-женої частинки, то відхилений під прямим кутом великий палець вкаже напрям сили Лоренца. напрямок сили Лоренца, визнача-ється правилом правило лівої руки: якщо ліву руку розмістити так, щоб лінії індукції магнітного поля входили в долоню, а чотири випрямлених пальці збігалися з напрямом руху позитивно заряд-женої частинки, то відхилений під прямим кутом великий палець вкаже напрям сили Лоренца.

Слайд 42
Описание слайда:
Оскільки сила Лоренца завжди направлена перпендикулярно до напрямку швидкості руху зарядженої частинки, то магнітне поле не виконує роботу по її переміщенню, а лише змінює напрям швидкості частинки. Оскільки сила Лоренца завжди направлена перпендикулярно до напрямку швидкості руху зарядженої частинки, то магнітне поле не виконує роботу по її переміщенню, а лише змінює напрям швидкості частинки. Абсолютне значення швидкості зарядженої частинки і, відповідно, кінетична енергія при цьому на змінюється.

Слайд 43
Описание слайда:

Слайд 44
Описание слайда:

Слайд 45
Описание слайда:

Слайд 46
Описание слайда:

Слайд 47
Описание слайда:

Слайд 48
Описание слайда:

Слайд 49
Описание слайда:

Слайд 50
Описание слайда:

Слайд 51
Описание слайда:
Область фізики і техніки, в якій вивчаються питання формування, фокусування і відхилення пучків заряджених частинок, отримання з їх допомогою зображень під дією електричних і магнітних полів у вакуумі, називають електронною оптикою. Область фізики і техніки, в якій вивчаються питання формування, фокусування і відхилення пучків заряджених частинок, отримання з їх допомогою зображень під дією електричних і магнітних полів у вакуумі, називають електронною оптикою.

Слайд 52
Описание слайда:
До електронно-оптичних елементів і приладів відносять: До електронно-оптичних елементів і приладів відносять: магнітні і електронні лінзи, які призначені для створення магнітних та електричних полів з певною симетрією і керування через них потоками заряджених частинок. Магнітні та електронні лінзи застосовуються для одержання зображень за допомогою електронних та іонних пучків, формування, фокусування і відхилення яких відбувається за допомогою електронних і магнітних полів.

Слайд 53
Описание слайда:
електронний мікроскоп, призначений для спостереження та фотографування збільшених до 106 разів зображень об’єктів, в яких замість світлових променів використовують електронні пучки, прискоренні в умовах глибокого вакууму до енергії 30 – 100 кеВ. Дає можливість отримувати зображення окремих молекул і важких атомів, досліджувати мікрорельєф поверхонь, розподіл хімічного складу речовини на поверхні об’єкта, здійснювати структурний аналіз; електронний мікроскоп, призначений для спостереження та фотографування збільшених до 106 разів зображень об’єктів, в яких замість світлових променів використовують електронні пучки, прискоренні в умовах глибокого вакууму до енергії 30 – 100 кеВ. Дає можливість отримувати зображення окремих молекул і важких атомів, досліджувати мікрорельєф поверхонь, розподіл хімічного складу речовини на поверхні об’єкта, здійснювати структурний аналіз;

Слайд 54
Описание слайда:
мас-спектрометри – прилади, призначені для розділення іонізованих молекул і атомів за їх масами. Використовуються в ядерній енергетиці, геології, геохімії для елементарного і структурного молекулярного аналізу тощо; мас-спектрометри – прилади, призначені для розділення іонізованих молекул і атомів за їх масами. Використовуються в ядерній енергетиці, геології, геохімії для елементарного і структурного молекулярного аналізу тощо;

Слайд 55
Описание слайда:
прискорювачі заряджених частинок – установки, призначені для одержання заряджених частинок (електронів, протонів, атомних ядер, іонів тощо) великих енергій за допомогою прискорень їх електричними і магнітними полями. За типом заряджених частинок, які підлягають прискоренню, розрізняють протонні, електронні та іонні прискорювачі. прискорювачі заряджених частинок – установки, призначені для одержання заряджених частинок (електронів, протонів, атомних ядер, іонів тощо) великих енергій за допомогою прискорень їх електричними і магнітними полями. За типом заряджених частинок, які підлягають прискоренню, розрізняють протонні, електронні та іонні прискорювачі.

Слайд 56
Описание слайда:
За формою траєкторій, уздовж яких розганяють частинки, розрізняють лінійні і циклічні приско-рювачі (синхрофазотрон, синхротрон, фазотрон, циклотрон, мікротрон, бетатрон). Використову-ються у наукових дослідженнях з атомної та ядерної фізики елементарних частинок, у хімії, біофізиці, геофізиці,а також у ряді прикладних галузей (дефектоскопії, променевій терапії…). За формою траєкторій, уздовж яких розганяють частинки, розрізняють лінійні і циклічні приско-рювачі (синхрофазотрон, синхротрон, фазотрон, циклотрон, мікротрон, бетатрон). Використову-ються у наукових дослідженнях з атомної та ядерної фізики елементарних частинок, у хімії, біофізиці, геофізиці,а також у ряді прикладних галузей (дефектоскопії, променевій терапії…).

Слайд 57
Описание слайда:
Лекція № 12. Магнітне поле. Рух заряджених частинок в магнітному полі Магнітне поле. Вектор магнітної індукції Закон Ампера Контур зі струмом в магнітному полі Магнітний момент Принцип роботи електродвигунів Сила Лоренца. Прискорювачі заряджених частинок. Магнітні пастки


Скачать презентацию на тему Магнітостатика. Магнітне поле. Вектор магнітної індукції. (Лекція 12) можно ниже:

Похожие презентации