Презентация, доклад Mongeova projekcia
Слайды и текст этой презентации
Слайд 1
Описание слайда:


Слайд 2
Описание слайда:
Základné pojmy a obraz bodu v Mongeovej projekcii

Слайд 3
Описание слайда:
Obraz bodu v Mongeovej projekcii

Слайд 4
Описание слайда:
Obraz priamky v Mongeovej projekcii

Слайд 5
Описание слайда:
Obraz priamok v Mongeovej projekcii

Слайд 6
Описание слайда:
Obraz priamok v Mongeovej projekcii

Слайд 7
Описание слайда:
Obraz roviny v Mongeovej projekcii

Слайд 8
Описание слайда:
Roviny v Mongeovej projekcii

Слайд 9
Описание слайда:
Roviny v Mongeovej projekcii

Слайд 10
Описание слайда:
Hlavné a spádové priamky roviny v Mongeovej projekcii

Слайд 11
Описание слайда:
Hlavné a spádové priamky roviny v Mongeovej projekcii

Слайд 12
Описание слайда:
Vzájomná poloha 2 priamok v Mongeovej projekcii

Слайд 13
Описание слайда:
Vzájomná poloha 2 priamok v Mongeovej projekcii

Слайд 14
Описание слайда:
Vzájomná poloha 2 rovín v Mongeovej projekcii

Слайд 15
Описание слайда:
Vzájomná poloha priamky a roviny v Mongeovej projekcii

Слайд 16
Описание слайда:
Viditeľnosť priamky vzhľadom na rovinu v Mongeovej projekcii


Скачать презентацию на тему Mongeova projekcia можно ниже:

Похожие презентации