Дослідницька лабораторія

Содержание


Презентации» Разное» Презентация Дослідницька лабораторія
Дослідницька лабораторія «Вплив природних факторів  та діяльності людини на розвитокМетою проекту є: 
 створення умов для забезпечення росту рослин;
 розширенняМетою проекту є:
 стимулювання й розвиток навчальних мотивів;
  створення атмосфериАктуальність проекту
 Державним стандартом початкової загальної освіти утверджено стратегію розвитку початковоїКурс «Природознавство» 
 в початковій школі базується на частково-пошуковому методі навчання,Цілі проекту:
 Координація практичної природознавчої діяльності учнів, стимулювання їх творчого самовдосконалення.
Завдання проекту:
 В учнів початкової ланки віковою особливістю є наочно-дієве таОчікувані результати
 Підвищення рівня наукової природничої компетентності учнів в процесі практико-експериментальноїТипологія проекту
 Тип проекту за кінцевим результатом: 
 науково - практичний.
Типологія проекту
 За змістом: предметний.
 За кількістю учасників: груповий.
 За тривалістю:Принципи реалізації проекту
 Принцип діяльності (розвиток особистості в процесі «відкриття» нимУчасники проекту – учні 3 класуУчасники проекту – учні 3 класуУчасники проекту – учні 3 класуСлайды и текст этой презентации
Слайд 1
Описание слайда:
Дослідницька лабораторія «Вплив природних факторів та діяльності людини на розвиток рослин» Проект учнів 3 класу ЗОШ І – ІІІ ступенів села Бойове Керівник Шаповалова Тетяна Григорівна 2013-2014 навчальний рік


Слайд 2
Описание слайда:

Слайд 3
Описание слайда:
Метою проекту є: створення умов для забезпечення росту рослин; розширення кола знань про вплив природних факторів ( грунту, світла, тепла, вологи, поживних речовин) на розвиток рослин; формування уявлень про нерозривний взаємозв’язок природних процесів.

Слайд 4
Описание слайда:
Метою проекту є: стимулювання й розвиток навчальних мотивів; створення атмосфери доброзичливих взаємин у класі, що необхідно для підтримування в учнів почуття власної гідності, доброти і чуйності, бажання працювати разом з однолітками.

Слайд 5
Описание слайда:
Актуальність проекту Державним стандартом початкової загальної освіти утверджено стратегію розвитку початкової ланки загальноосвітніх закладів: Формування природознавчої компетентності учнів шляхом засвоєння системи інтегрованих знань про природу і людину, основ екологічних знань. Опанування способами навчально-пізнавальної і природоохоронної діяльності, розвиток ціннісних орієнтацій у ставленні до природи. Забезпечення самоствердження та самореалізації особистості молодшого школяра.

Слайд 6
Описание слайда:
Курс «Природознавство» в початковій школі базується на частково-пошуковому методі навчання, який спрямований на розв’язання стрижневого завдання предмета, пов’язаного із формуванням способів навчально-пізнавальної діяльності учнів; мисленнєвих дій та операцій; вироблення уміння розкривати причинно-наслідкові зв’язки у природі.

Слайд 7
Описание слайда:
Цілі проекту: Координація практичної природознавчої діяльності учнів, стимулювання їх творчого самовдосконалення. Формування стійкої мотивації для постійного підвищення рівня знань з предмету «Природознавство». Актуалізація потреби учнів у вивченні та упровадженні в навчальний процес дослідницько-пошукових форм організації власної пізнавальної діяльності.

Слайд 8
Описание слайда:
Завдання проекту: В учнів початкової ланки віковою особливістю є наочно-дієве та наочно – образне мислення (все що вивчаємо, необхідно побачити і доторкнутися). Тому важливими є : пріоритетність реалізації навчальних, розвивальних, виховних завдань з курсу «Природознавство»; цілісність впливу на дитину через взаємозв’язок навчальної та ігрової природничої діяльності; участь учнів в процесі експериментальної роботи як суб’єктів процесу, його активних творців, спроможних впливати на буття, постійно самовдосконалюючись.

Слайд 9
Описание слайда:
Очікувані результати Підвищення рівня наукової природничої компетентності учнів в процесі практико-експериментальної діяльності. Створення педагогічних умов для формування ціннісних орієнтацій учнів, становлення їхньої самосвідомості, розвитку загальних та соціальних здібностей у процесі дослідницько-пошукової діяльності. Узагальнення та систематизація матеріалів проекту. Презентація досвіду використання експериментальної роботи в системі навчально-виховного процесу.

Слайд 10
Описание слайда:
Типологія проекту Тип проекту за кінцевим результатом: науково - практичний. Зміст проекту: пошуково-практична діяльність, підготовка інформаційних продуктів. Термін роботи над проектом: листопад –грудень 2013 року. Керівник проекту: Шаповалова Тетяна Григорівна

Слайд 11
Описание слайда:
Типологія проекту За змістом: предметний. За кількістю учасників: груповий. За тривалістю: короткостроковий. За ступенем самостійності:репродуктивно-дослідницько-творчий. За характером контактів: внутрішньошкільний

Слайд 12
Описание слайда:
Принципи реалізації проекту Принцип діяльності (розвиток особистості в процесі «відкриття» ним нового знання). Принцип безперервності (інваріативність технології). Принцип цілісного уявлення про світ. Принцип психологічної комфортності. Принцип варіативності (варіативність мислення – вибір оптимального варіанту). Принцип творчості – придбання власного досвіду творчої діяльності.

Слайд 13
Описание слайда:
Учасники проекту – учні 3 класу

Слайд 14
Описание слайда:
Учасники проекту – учні 3 класу

Слайд 15
Описание слайда:
Учасники проекту – учні 3 класу

Слайд 16
Описание слайда:


Презентация на тему Дослідницька лабораторія доступна для скачивания ниже:

Похожие презентации