Презентация, доклад Сіткове і календарне планування проекту

Содержание


Презентации» Математика» Сіткове і календарне планування проекту
СІТКОВЕ І КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ ПРОЕКТУ 
 ЛекціяПлан:
 1. Математичні методи планування проекту.
 1.1. Сіткове планування проекту.
 1.2.Сіткове планування - одна з форм графічного відображення змісту робіт іЗастосування сіткового планування допомагає відповісти на такі питання:
 1. Скільки часуСіткова модель - множина поєднаних між собою елементів для опису технологічноїНа будь-якому графіку прийнято розрізняти декілька шляхів: 
 повний шлях відСіткові графіки будуються зліва направо графічним зображенням проектних робіт та визначеннямМетод "ПЕРТ / витрати" являє собою подальший розвиток методу "ПЕРТ /час"Найважливішими етапами сіткового планування є такі:
 розподіл комплексу робіт на окреміКалендарне планування - це процес складання й коригування розкладу, в якомуспособи відображення календарного плану:Тривалість роботи — це головний параметр планування. Вона залежить від сумарноїСлайды и текст этой презентации
Слайд 1
Описание слайда:
СІТКОВЕ І КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ ПРОЕКТУ Лекція


Слайд 2
Описание слайда:
План: 1. Математичні методи планування проекту. 1.1. Сіткове планування проекту. 1.2. Календарне планування проекту. 2. Оптимізація проекту.

Слайд 3
Описание слайда:
Сіткове планування - одна з форм графічного відображення змісту робіт і тривалості виконання планів і довгострокових комплексів проектних, планових, організаційних та інших видів діяльності підприємства, яка забезпечує подальшу оптимізацію розробленого графіка на основі економіко-математичних методів та комп’ютерної техніки.

Слайд 4
Описание слайда:
Застосування сіткового планування допомагає відповісти на такі питання: 1. Скільки часу потрібно на виконання усього проекту? 2. Протягом якого часу повинні розпочинатися та закінчуватися окремі роботи? 3. Які роботи є "критичними" і повинні виконуватися точно за графіком, аби не зірвати терміни виконання проекту в цілому? 4. На який термін можна відкласти виконання "некритичних" робіт, щоб це не вплинуло на строки виконання проекту?

Слайд 5
Описание слайда:
Сіткова модель - множина поєднаних між собою елементів для опису технологічної залежності окремих робіт і етапів майбутніх проектів. Основним плановим документом системи сіткового планування є сітковий графік, що являє собою інформаційно-динамічну модель, яка відображає всі логічні взаємозв'язки та результати робіт, необхідних для досягнення кінцевої мети планування. Сіткова модель - множина поєднаних між собою елементів для опису технологічної залежності окремих робіт і етапів майбутніх проектів. Основним плановим документом системи сіткового планування є сітковий графік, що являє собою інформаційно-динамічну модель, яка відображає всі логічні взаємозв'язки та результати робіт, необхідних для досягнення кінцевої мети планування. Роботами у сітковому графіку називаються будь-які виробничі процеси чи інші дії, які призводять до досягнення певних результатів, подій. Роботою слід вважати і можливі очікування початку наступних процесів, пов'язані з перервами чи додатковими витратами часу. Подіями називаються кінцеві результати попередніх робіт. Подія являє собою момент завершення планової дії. Події бувають початковими, кінцевими, простими, складними, проміжними, попередніми, наступними і т. ін. На всіх сіткових графіках важливим показником є шлях, що визначає послідовність робіт чи подій, в якій результат однієї стадії збігається з початковим показником наступної за нею іншої фази.

Слайд 6
Описание слайда:
На будь-якому графіку прийнято розрізняти декілька шляхів: повний шлях від початкової до кінцевої події; шлях, що передує даній події від початкової; шлях, наступний за даною подією до кінцевої; шлях між декількома подіями;

Слайд 7
Описание слайда:
Сіткові графіки будуються зліва направо графічним зображенням проектних робіт та визначенням логічних зв'язків між ними. Залежно від способу зображення існують такі види сіткових графіків: Сіткові графіки будуються зліва направо графічним зображенням проектних робіт та визначенням логічних зв'язків між ними. Залежно від способу зображення існують такі види сіткових графіків: стрілчасті графіки; графіки передування.

Слайд 8
Описание слайда:

Слайд 9
Описание слайда:
Метод "ПЕРТ / витрати" являє собою подальший розвиток методу "ПЕРТ /час" у напрямку оптимізації сіткових графіків по вартості. Для нього характерні такі етапи: Метод "ПЕРТ / витрати" являє собою подальший розвиток методу "ПЕРТ /час" у напрямку оптимізації сіткових графіків по вартості. Для нього характерні такі етапи: Проведення структурного аналізу робіт по проекту. Визначення видів робіт. Побудова сіткових графіків. Встановлення залежностей між тривалістю робіт та вартістю. Періодичне коригування сітки та оцінок. Контроль за ходом виконання робіт. Проведення, за необхідності, заходів, які забезпечували б виконання робіт по плану.

Слайд 10
Описание слайда:
Найважливішими етапами сіткового планування є такі: розподіл комплексу робіт на окремі частини і їхнє закріплення за виконавцями; виявлення й опис кожним виконавцем усіх подій і робіт, необхідних для досягнення поставленої мети; побудова первинних сіткових графіків і уточнення змісту планових робіт; об'єднання окремих частин сіток і побудова зведеного сіткового графіка виконання комплексу робіт; обґрунтування чи уточнення часу виконання кожної роботи у сітковому графіку.

Слайд 11
Описание слайда:

Слайд 12
Описание слайда:
Календарне планування - це процес складання й коригування розкладу, в якому роботи, що виконуються різними організаціями, взаємопов'язуються між: собою в часі і з можливостями їх забезпечення різними видами матеріально-технічних та трудових ресурсів. Параметрами календарного плану в найпростішому варіанті є дати початку та закінчення кожної роботи, їх тривалість та необхідні ресурси.

Слайд 13
Описание слайда:
способи відображення календарного плану:

Слайд 14
Описание слайда:
Тривалість роботи — це головний параметр планування. Вона залежить від сумарної трудомісткості, що витрачається на виконання елементів роботи, і числа працюючих, які можуть її виконати. Звичайно, що тривалість роботи залежить від обсягу, який потрібно виконати, та інтенсивності виконання роботи. Тривалість роботи можна визначити за формулою:   ТР = ТМ : ЧП, (6.1) де ТР - тривалість роботи, дні; ТМ - трудомісткість роботи, люд.-днів; ЧП - чисельність працюючих, осіб.


Скачать презентацию на тему Сіткове і календарне планування проекту можно ниже:

Похожие презентации