Презентация, доклад Этика продвижения лекарственных препаратов на фармацевтический рынок


Вы можете изучить и скачать доклад-презентацию на тему Этика продвижения лекарственных препаратов на фармацевтический рынок. Презентация на заданную тему содержит 35 слайдов. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций в закладки!
Презентации» Разное» Этика продвижения лекарственных препаратов на фармацевтический рынок
500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500Слайды и текст этой презентации
Слайд 1
Описание слайда:

Слайд 2
Описание слайда:


Слайд 3
Описание слайда:

Слайд 4
Описание слайда:
Продвижение ЛП В ежедневной практике любой фармацевтической компании первоочередной задачей является продвижение её товаров на рынке. Продвижение лекарственных средств реклама о ЛС; предоставление информации о ЛС; визиты медицинских представителей к профессионалам сферы здравоохранения; сэмплинг; организация специализированных мероприятий; спонсорство

Слайд 5
Описание слайда:
«Информация о ЛС» VS «Реклама»

Слайд 6
Описание слайда:

Слайд 7
Описание слайда:

Слайд 8
Описание слайда:

Слайд 9
Описание слайда:

Слайд 10
Описание слайда:

Слайд 11
Описание слайда:

Слайд 12
Описание слайда:

Слайд 13
Описание слайда:

Слайд 14
Описание слайда:

Слайд 15
Описание слайда:

Слайд 16
Описание слайда:

Слайд 17
Описание слайда:

Слайд 18
Описание слайда:

Слайд 19
Описание слайда:
Верховна Рада України постановляє: 1. Частину четверту статті 21 Закону України "Про рекламу" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 8, ст. 62; 2008 р., N 18, ст. 197) доповнити абзацом п'ятим такого змісту: "текст попередження такого змісту: "Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я", який займає не менше 15 відсотків площі чи обсягу (тривалості) всієї реклами". 2. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування. (Закон, ВР України, від 19.04.2011, № 3235-VI "Про внесення зміни до статті 21 Закону України "Про рекламу"")

Слайд 20
Описание слайда:
Верховна Рада України постановляє: 7. Розміщення інформації про виробника товару та/або товар у місцях, де цей товар реалізується чи надається споживачеві, у тому числі на елементах обладнання та/або оформлення місць торгівлі, а також безпосередньо на самому товарі та/або його упаковці, не вважається рекламою. { Частина сьома статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 145-VI ( 145-17 ) від 18.03.2008 }

Слайд 21
Описание слайда:
8. Забороняється вміщувати в рекламі лікарських засобів інформацію, яка дозволяє припустити, що лікарський засіб є харчовим, косметичним чи іншим споживчим товаром або що безпечність чи ефективність цього засобу обумовлена його природним походженням. 9. У рекламі товарів та методів, що не належать до лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації забороняється посилання на те, що ці товари мають лікувальні властивості, якщо такі властивості не підтверджені у встановленому законодавством порядку спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з охорони здоров'я. { Частина дев'ята статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1465-VI ( 1465-17 ) від 04.06.2009 }

Слайд 22
Описание слайда:
Стаття 16. Зовнішня реклама Розміщення зовнішньої реклами у населених пунктах провадиться на підставі дозволів, що надаються виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, та в порядку, встановленому цими органами на підставі типових правил, що затверджуються Кабінетом Міністрів України. При видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами втручання у форму та зміст зовнішньої реклами забороняється. Зовнішня реклама на територіях, будинках та спорудах розміщується за згодою їх власників або уповноважених ними органів (осіб). Стягнення плати за видачу дозволів забороняється.

Слайд 23
Описание слайда:
1. За недобросовестную рекламу (в т.ч. цена и скидки) 1. За недобросовестную рекламу (в т.ч. цена и скидки) Штраф до 5% от дохода от реализации за последний отчетный год, предшествующему штрафу или до 10 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. 2. За нарушения размещения внешней рекламы Штраф в 5-ти кратном размере от стоимости рекламы.

Слайд 24
Описание слайда:

Слайд 25
Описание слайда:
Сэмплы Законодательство Украины не содержит определение понятия «сэмпл», «сэмплинг» или даже «образец ЛС». В соответствии с ЗУ «О внесении изменений в Основы законодательства о здравоохранении относительно установления ограничений для медицинских и фармацевтических работников во время осуществления ними профессиональной деятельности» от 04.07.2012 г., № 5036-VI получение образцов ЛС было запрещено. В то время как: сэмплинг - это широко распространенная в Европе практика, признанная Директивой 2001/83/ЕС в отношении лекарственных средств для человека и Кодексом IFPMA (2012).

Слайд 26
Описание слайда:
Сэмплы Вопрос распространения образцов должен быть поднят на новый уровень и урегулирован надлежащим образом. В этой сфере можно предложить использование принципов европейской практики, а именно: принципа строгого и эффективного контроля и учета со стороны фармацевтических компаний; принципа количественной ограниченности; принципа двусторонней связи врача и фармацевтической компании.

Слайд 27
Описание слайда:

Слайд 28
Описание слайда:

Слайд 29
Описание слайда:

Слайд 30
Описание слайда:

Слайд 31
Описание слайда:

Слайд 32
Описание слайда:

Слайд 33
Описание слайда:

Слайд 34
Описание слайда:
GPP - стандарт правил промоции гармонизирован с положениями Директивы 2001/83/ЕС в отношении лекарственных средств для человека, Кодексом практики IFPMA (2012), Кодексом промоции рецептурных ЛC EFPIA и другими подобными кодексами; предлагает новую комплексную структуру видов деятельности по продвижению ЛС:

Слайд 35
Описание слайда:


Скачать презентацию на тему Этика продвижения лекарственных препаратов на фармацевтический рынок можно ниже:

Похожие презентации