Презентация, доклад Хімічний склад і використання мінералів


Вы можете изучить и скачать доклад-презентацию на тему Хімічний склад і використання мінералів. Презентация на заданную тему содержит 8 слайдов. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций в закладки!
Презентации» Химия» Хімічний склад і використання мінералів
500500500500500500500500Слайды и текст этой презентации
Слайд 1
Описание слайда:
проект Пiдготувала учениця 8-А классу: Анна Лiсова

Слайд 2
Описание слайда:
Тема: Хімічний склад і використання мінералів Мета: дiзнатися який склад у мiнералiв. Де саме використовують мiнерали.


Слайд 3
Описание слайда:
Що таке мiнерал? Мінера́л (від пізньо латинського. minera — руда, рудна жила, рудник) — природна речовина, що утворилась під час геологічних процесів в земній корі або за еквівалентних процесів на інших космiчних тілах у Всесвіті. Число відкритих мінералів зростає з року в рік і нині перевищують кiлькiсть 4 тис.

Слайд 4
Описание слайда:
 Наука, що вивчає мінерали, називається мінералогією. У широкому розумінні поняття, до мінералів зараховують також рідини — нафту, мінеральну воду та природний газ.

Слайд 5
Описание слайда:
Структура мінералів Структура мінералів – внутрішня будова мінералів, яка визначається розміщенням і взаємозв’язком структурних одиниць (атомі, йонів, молекул). За типом зв’язку між структурними одиницями виділяють мінерали гомодесмічні, гетеродесмічні і мезодесмічні, а за типом структурного мотиву (характером щеплення структурних одиниць) – координаційні, каркасні, острівні, ланцюжкові й шаруваті. Крім того, розрізняють структуру-господар – структура мінералу, в якій знаходяться ізоморфні домішки. Розрізняють такі структури мінералів: структура-господар (структура мінералу, в якій знаходяться ізоморфні домішки); структура дефектна (структура, яка виникає при заміщені одних атомів іншими в порожнинах найщільнішої упаковки, а також унаслідок пропусків атомів в окремих вузлах кристалічної ґратки.

Слайд 6
Описание слайда:
При цьому виникає відхилення від стехіометричного складу, напр., у структурі піротину деякі місця Fe залишаються незаповненими, що зумовлює надлишок сірки відносно стехіометричної формули FeS, і формула піротину набирає вигляду Fe1-nS); структура досконала (структура упорядкована); структура недосконала (структура неупорядкована); структура неупорядкована (структура, в якій спостерігаються відхилення від ідеальної кристалічної ґратки, викликані особливостями реального кристалу); структура упорядкована (структура, побудована трансляційним повторенням паралелепіпедів, ідентичних за розмірами, хім. складом і положенням структурних одиниць усередині пакетів за винятком зміщень, які викликані тепловими коливаннями).

Слайд 7
Описание слайда:
Фiзичнi та Хімічні властивості Фізи́чні власти́вості мінера́лів – характерні властивості мінералів, обумовлені їх складом і будовою. Ф.в. визначаються конституцією мінералів, головним чином особливостями їх симетрії та анізотропії. Математичний аналіз фізики мінералів базується на тензорному численні і теорії груп. Основними хімічними властивостями мінералів є їх розчинність у воді та взаємодія з кислотами (найчастіше з хлоридною HCl).

Слайд 8
Описание слайда:
Висновок:. Розширили знання про мінерали. Ознайомилися з практичним  використанням мінералів в різних  галузях. Пізнали властивості мінералів. Дякую всiм за увагу.


Скачать презентацию на тему Хімічний склад і використання мінералів можно ниже:

Похожие презентации